L 'aprovació per les Corts Valencianes de la Llei de protecció a la maternitat -gràcies a la majoria absoluta del Partit Popular i malgrat les desenes d'esmenes presentades pels grups de l'oposició i l'informe del Consell Jurídic Consultiu-, va posar de manifest que el govern valencià vol ignorar la llibertat de decidir de les dones sobre el seu cos. Però també que s'inventa una nova figura jurídica «la dona gestant». Les consignes del govern valencià en defendre els drets de la vida en formació -coincident amb els dels grups anti avortistes- ratllen l'absurd al reconèixer els drets a les dones gestants des del moment mateix de la fecundació.

El govern valencià no ha escoltat ni als grups de l'oposició, ni a professionals i feministes, quan hem demanat també els drets d'elecció sobre l'embaràs, quan hem denunciat el deteriorament dels serveis de planificació familiar i la necessitat d'una educació afectiu sexual per a la prevenció d'embarassos no desitjats.

Ara, les intencions del govern autonòmic d'incentivar la maternitat entre les adolescents, s'aniran reflexant en totes les disposicions d'ajudes, tal com va anunciar en la llei. Així, recentment s'han publicat les ordres d'ajudes de beques d'estudis Eurocursos 2010 i per a la compra, rehabilitació o lloguer d'habitatges, en ambdues prioritzant a les «dones gestants des del mateix moment de la fecundació», sobre qualsevol candidat o candidata a les ajudes.

Però no queda ací la cosa. Encara hem de veure com les famílies monomarentals queden darrere també en el torn d'accés a les ajudes, perquè es continua prioritzant a les «dones gestants amb embarassos múltiples». Potser caldria recordar que una gran part de les famílies monomarentals estan compostes per dones que han eixit d'una situació de violència i a més tenen descendents al seu càrrec, per la qual cosa la seua situació econòmica és molt precària: impagament de les pensions per part de les ex parelles, falta d'ocupació, préstecs que no poden afrontar...

Estem cansades de veure com la vessant més conservadora d'aquest govern trau disposicions basades en el boicot a una llei estatal que ja teníem, però calia reformar. Una llei que regule un dret de les dones reconegut a l'any 1995 en la quarta conferència mundial sobre la Dona, en Beijing, especificant el dret de les dones de controlar les qüestions relatives a la seua salut sexual i reproductiva i decidir lliurement sobre aquestes.

Cansades de que aquest govern tinga en consideració només a les dones si son adolescents i estan embarassades. Fartes de tanta manipulació amb el que anomenen projecte «Mas Vida» que només servirà per a subvencionar als grups que estan en contra dels drets de les dones.

Caldria almenys reclamar que no ho feren en els diners del conveni amb el Ministeri d'igualtat per a l'atenció integral de les dones en situació de maltractament. Perquè això es podria deduir de les declaracions de la consellera de Justícia al respecte de l'atenció del nou centre 24 hores de Dènia -financiat totalment pel Ministeri per a l'atenció integral de les dones víctimes de maltractaments- però que segons la consellera «servirá también de punto de información a las mujeres embarazadas para que tengan conocimiento de la múltiples ayudas que contempla el plan Más Vida».

Bé, ens queda ara explicar a les nostres filles que s'han d'embarassar per tal de tindre més possibilitats per a accedir a una beca d'estudis o un habitatge, i desitjar que tinguen la sort que l'embaràs siga múltiple, més premiat. No se vostés, jo ho tinc difícil per convèncer-les.

Coordinadora área de la Dona. Intersindical Valenciana