No és que no ho sabera, però cada volta el PP es destapa més, tot i el seu intent d´enganyar-nos, volent erigir-se en defensor del valenciano. Volen fer-nos creure, demagògicament, que només ells, són els qui representen l´essència del valencianisme! I no són sinó una gent que manipula i que a base de mentides, trampes i martingales, vol acabar amb la nostra llengua.

Les últimes perles del PP vénen de la Generalitat, que és el seu cortijo particular i del Senat. El diari Levante-EMV portava una notícia que hauria de fer caure la cara de vergonya als senyors del PP, i d´una manera particular al amiguito del alma i al seu conseller d´Educació (?): «El Consell prohíbe al Colegio Parroquial de Picassent dar sus clases en valenciano». Tot i l´nforme favorable de la Inspecció de zona, ha denegat als pares dels xiquets (on hi ha la llibertat d´elecció que proclamen els del PP?) que el col·legi Sant Cristòfol Màrtir de Picassent, puga tindre una línia en valencià. Però la raó que han donat per prohibir les classes en valencià, és d´antologia: «El equilibrio en el normal uso y enseñanza de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, se veria perjudicado en esta població», en cas de les classes en valencià.

Diuen això i no els cau la cara de vergonya! I pitjor encara: la nostra societat no reacciona davant l´insult al valencià, que fa la Conselleria d´Educació.No vull ni pensar què dirien, si en un col·legi es denegara una línia en castellà. Però si això passa amb el valencià, no passa res.

L´altra perla és del Senat, on el 28 d´abril es va votar una proposició per ampliar l´ús dels altres idiomes de l´Estat. Tots els senadors del PP van votar en contra. És així com es defensa el valencià? Per altra part, es defèn el valencià tolerant les agressions als aasals Jaume I, a l´escola la Masia, a la seu d´El Micaet o del Bloc. Què passaria si eixes agressions es produïren al País Basc? Per què allà es condemnen els actes terroristes contra les seus dels partits polítics, i al País Valencià mai queda ningú detingut? És així com el Govern Valencià, amb el Conseller de Governació (i també la Delegació del de Madrid) defenen la llibertat i el valencià? Vergonya, senyors del PP, vergonya!