Redordeu quan la mili era obligatòria? Imagineu-vos que algú vos haguera dit: "Tu, fill, tens tota la llibertat per a fer o no fer el servei militar; ara, si no el fas seràs declarat desertor i la policia et buscarà allà on estigues, de manera que ja ho saps, tu tries lliurement i voluntàriament." Actualment la dedicació a l´exèrcit és optativa i qui l´escull sap molt probablement a què s´enfronta.

Els de la meua lleva, els del 68 del segle passat sembla que sobràvem a tot arreu -40 alumnes per aula des de l´ensenyament primari- i, per tant, era fàcil justificar l´exempció o la inutilitat per a aquests afers patriòtics. També alguns provaven sort amb el sorteig i se´n lliuraven. Entre els més hàbils, els sortuts i els més díscols que optaven per l´objecció de consciència o la insubmissió, certament no conec cap dels meus millors amics que haja fet el servei militar.

I tot això ho vinc a dir perquè la Conselleria d´Educació de la Generalitat Valenciana publicà aquesta perla per a la història en la resolució de 25 maig de l´any que corre per a convocar el procediment d´adjudicació telemàtic per a professors de secundària, FP, EOI and so on: "Per als funcionaris interins, la petició de província serà voluntària, ara bé, si no inclouen en la petició els codis corresponents a les tres províncies de la Comunitat (supose que és la valenciana) o, si és el cas, de la província o províncies per les quals està obligat a participar, i no se li adjudica un lloc dels sol·licitats quedarien exclosos de la borsa de treball." Abans d´això, aclarixen que, als funcionaris provisionals i en pràctiques, si no inclouen la preferència de província o no emplenen bé la sol·licitud, se´ls assignarà d´ofici una plaça vacant en qualsevol lloc de la Comunitat (valenciana) .

Tots sabem que el registre administratiu com a llenguatge es- pecialitzat que és, tendeix a ser críptic, i a vegades no s´entén gaire però em sembla que al funcionariat valencià de l´ensenyament, siga interí o no, se li pot estimar un nivell de comprensió escrita en valencià d´almenys un nivell B1 del marc de referència europeu de competències lingüístiques (un nivell intermedi) i en castellà també, per descomptat, que es troba en el mateixa línia al costat.

Als autors intel·lectuals d´aquest estrident sofisma, els puc endevinar una apreciació catòlica del lliure albir molt "progressista", que hauran volgut que supere la predestinació que ens condueix a tots a l´absurd d´haver d´escollir una destinació laboral, sense conéixer prèviament les vacants a què optem, per mitjà de les meravelles d´Internet (sic) "... per a aconseguir un a gestió més eficient dels recursos professionals disponibles de cara a l´inici del curs escolar".

Com que, a hores d´ara, ja és ben sabut que, de tant que han volgut embolicar-nos amb publicacions de llistes de participants barrejades, confuses, amb omissions i a última hora, han acabat embolicant-se ells mateixos en la complicada troca que han dissenyat, no és gens estrany que els caiga una pedregada de reclamacions d´aquelles que fan pensar que costa menys fer les coses ben fetes que malament.

I no dic tot açò perquè en si mateix siga pervers un sistema d´adjudicació telemàtic –que miren els companys de les illes Balears, escullen durant deu dies coneixent totes les vacants disponibles i les seues característiques amb pèls i senyals, des de fa un grapat d´anys, i no els ix malament-; ho dic perquè el plantejament autoritari, discriminador i embullat de l´administració educativa valenciana no pot enganyar ningú. No ho fan pitjor, perquè no saben fer-ho.

Que no creguen que amb aquesta mentida autoconsentida per part dels responsables de l´administració educativa valenciana, aquesta farsa d´adjudicació, consentida també per alguns sindicats docents i gent que mira cap a un altre costat, a més de fer-nos passar per l´adreçador, ens faran creure en la novaparla orwelliana que canviava el significat de les paraules adreçades a les masses. Vos recomane un estudi sobre la llengua del Tercer Reich, LTI. Apunts d´un filòleg, fet pel jueu alemany Víctor Klemperer. Posa tants exemples d´açò que estic dient com George Orwell en 1984 i són molt il·lustratius.

Ah! I espere que no sobre cap professor/a interí/ina a l´hora d´accedir a un lloc de treball digne i en condicions d´igualtat repecte a la resta del professorat, per això que s´han inventat enguany de les quotes de participació (¿seran els excedentes de cupos?).

*Professor d´EOI