La tradició, els orígens i la idiosincràsia del conjunt dels habitants de la Comunitat Valenciana troben el seu moment més representatiu en el 9 d´octubre.

La història del nostre poble i els fets que van donar lloc a la seua fundació es commemoren en esta data tan especial, símbol de la nostra identitat. A més, el 9 d´octubre, després de la promulgació de la Constitució espanyola de 1978 i la posterior entrada en vigor del nostre Estatut d´autonomia, es constituïx en una data commemorativa de la recuperació de les institucions d´autogovern.

Açò ens ha permés als que vivim en esta Comunitat decidir sobre el nostre futur i crear un marc legislatiu, jurídic i institucional que ha fet possible que cresquem com a poble.

És este un període de l´any en què la comunitat política ha de realitzar un esforç addicional per acostar-se als ciutadans i fer palesa la preocupació que els diputats i les diputades demostren dia a dia pels problemes que ens afecten. Hem de buscar solucions que, des de l´àmbit parlamentari, puguen contribuir a millorar la qualitat de vida, escoltant la veu de tots.

D´altra banda, és especialment oportú, en un context com l´actual, apel·lar a una sèrie de valors que caracteritzen als qui viuen en esta comunitat, i que han de ser impulsats per afavorir la nostra convivència i la nostra unitat com a poble: respecte, tolerància i solidaritat són trets identificatius dels valencians que ens han permés evolucionar en les últimes dècades, per a constituir-nos en una societat moderna i avançada.

La Comunitat Valenciana ha progressat d´una manera exemplar en tots els ordres, tant des del punt de vista polític com cultural, social, econòmic o mediambiental, per la qual cosa hem de sentir-nos orgullosos del que tots junts hem construït, un territori ple de possibilitats. No obstant això, no hem d´obviar els problemes amb què ens trobem i ser conscients de la necessitat d´unir les nostres forces. Amb la participació de cadascun dels habitants de les províncies d´Alacant, València i Castelló creixerem davant les dificultats per a millorar la nostra qualitat de vida.

Vull apel·lar a la responsabilitat, reconeguem el valor del nostre treball, siguem conscients de les oportunitats que genera l´esforç conjunt. Les institucions, els mitjans de comunicació, les organitzacions de qualsevol tipus i els ciutadans en general, a través dels seus representants o individualment, hem de ser conscients que, a pesar de les discrepàncies i sense eludir el debat, hem de romandre units per véncer qualsevol obstacle que ens impedisca créixer com a poble.

Molt Excel.lent Presidenta de Les Corts Valencianes