Els titulats universitaris valencians amb coneixements acreditats de la llengua pròpia tenen una bona notícia a celebrar: el Govern balear ha reconegut, en una ordre acabada de publicar, els certificats de coneixement de llengua de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Amb això es completa la mútua acceptació de totes les acreditacions administratives expedides per la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya i el Govern Balear. És una excel·lent notícia que, com a directors dels serveis lingüístics universitaris, saludem amb satisfacció.

Fem un poc d´història per entendre i valorar el procés. A mitjan dècada de 1990 es confirmà l´homologació dels certificats emesos per les administracions d´aquests tres territoris. Aquesta homologació fou unilateralment revocada per la Generalitat Valenciana presidida per Eduardo Zaplana. Com a resultat de la falta de reciprocitat, el Govern Balear va deixar de reconèixer els certificats de la Generalitat, però sí que acceptava amb tota normalitat els de les universitats valencianes. El Tribunal Suprem va invalidar la deshomologació introduïda pel Govern de Zaplana i va restablir l´homologació prèvia, basant-se en la unitat de la llengua catalana.

El reconeixement dels certificats de la JQCV per part del Govern Balear no és fruit de cap casualitat. Hi ha hagut una tasca prèvia en què els serveis lingüístics de les universitats públiques valencianes han tingut un paper fonamental. És clar també que sense la bona predisposició de la Direcció General de Política Lingüística balear i la feina dels seus tècnics tampoc no hauria estat possible.

D´aquesta feina i dels seus resultats, n´estem ben orgullosos, perquè hem aconseguit que els nostres titulats universitaris puguen treballar arreu de la nostra comunitat lingüística. Aquests mateixos treball i contactes s´han fet amb la Generalitat Valenciana, amb el paradoxal resultat que ara l´administració balear admet els nostres títols i els de la JQCV, però no ho fa la nostra administració, la de la Generalitat Valenciana.

Fa molts anys que els serveis lingüístics de les universitats públiques valencianes certifiquem els coneixements de valencià, certificats que ens reconeixem mútuament totes les universitats, com també els reconeixen la Generalitat de Catalunya i el Govern Balear. Així, doncs, ens trobem que els certificats de les universitats valencianes són valorats per totes les administracions excepte per la Generalitat Valenciana.

Passem-ho al terreny concret: un estudiant amb un certificat universitari de valencià pot treballar en qualsevol lloc de la funció pública catalana, balear o universitària, però, incomprensiblement, no ho pot fer en una escola d´Elx, en un centre de salut d´Ontinyent o a l´Ajuntament de Peníscola.

En definitiva, ens sentim molt satisfets d´haver aconseguit el reconeixement del Govern Balear, no sols per als nostres certificats, que ja els teníem, sinó també per als de la JQCV. Ara bé, entenem, que en estricta reciprocitat, per coherència i per benefici dels universitaris valencians, la Generalitat Valenciana, com ha fet Catalunya i les Illes Balears, ha de reconèixer els certificats de les universitats públiques valencianes: per pura lògica, però, sobretot, perquè la Generalitat Valenciana no pot fer el trist paper de ser l´única administració que no reconeix precisament els certificats de valencià dels titulats universitaris valencians.

[*Signen també Josep Forcadell, director del Servei de Promoció del Valencià de la Universitat d´Alacant; José María Meseguer, director de l´Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; Bartomeu Prior, cap del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I de Castelló, i Josep Sou, director del Secretariat d´Extensió Universitària de la Universitat Miguel Hernández d´Elx]

*Director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València