18 de septiembre de 2013
18.09.2013

Necessitem un concert fiscal

18.09.2013 | 01:01

Jaume Hurtado

Recentment, la Generalitat Valenciana del PP ha eixit a dir que enguany a soles ha perdut 5,584 millons d´euros, i que «unicament» tenen pendents 4,931 millons d´euros per a pagar a proveedors... ¡Olé! Ya estem tots mes tranquils. Lo que passa es que en qualsevol empresa, si li diguem als accionistes que hem perdut encara que siguen 1,000 euros, per una mala gestio, i damunt que no sabem com corregir la situacio... segurament mos tirarien al carrer ipso facto.
Bo, en qualsevol cas, l´informacio del conseller no es pot donar sense tindre en conte que el temps vola. Perque, anem a vore, si la Generalitat del PP pert a l´any 5,584 millons d´euros, aixo vol dir que la Generalitat Valenciana pert 10.654 euros per minut (!) Entonces, en el moment que ix el conseller a donar l´informació, com la roda de prensa dura mes de una hora, el deute acumulat mentres es produix la presentacio de resultats ya no es igual a la que s´havia preparat el pobre home. Sino molt mes que quan escomençà a parlar: exactament 637.442 euros mes per hora. Aixo no es super greu? Senyors, estem parlant de mes de 100 millons de pesetes que pert la Generalitat Valenciana en 60 minuts. I ningu dimitix.
Pero un atra reflexio, des d´un punt de vista diferent. Segons els estudis economics que utilisem en Accio Nacionalista Valenciana, la diferencia entre lo que ingressem a l´Estat en concepte d´imposts, menys lo que el Govern central transferix a la Generalitat Valencia-na, tenint en conte tambe les inversions directes de l´Estat, es a dir, restant lo que paguem i lo que mos tornen... la diferencia es d´uns 6.000 millons d´euros.
I este es el principal problema que els partits sucursalistes de Madrid i Barcelona eludixen. Si ingressarem directament els 6.000 millons d´euros que es ara queden en Madrid, la Generalitat Valenciana no tindria deficit, sino superavit. Pero en canvi estos diners dels nostres imposts „que suponen un 6,5 % del PIB valencià„ es distribuixen per tota Espanya per a pagar les festes d´atres autonomies. Estic pensant en els EREs d´Andalucia, els diners que es gasta el Govern de Artur Mas en la Formula 1 de Montmelo o en la TV3. O tambe, per qué no recordar els diners despilfarrats en les comissions preolimpiques de Madrid2020.
Per tant, pareix que economicament tot està mes que clar: El Govern valencià no governa perque es limita a seguir les directrius de Madrid. Per desgracia, l´oposicio no dona en el clau, i te un discurs que beneficia prou als interessos de la burguesia catalana que ya ha pres una molt bona posicio despuix de l´adquisicio simbolica per 2 euros de Banco de Valencia i la CAM.
En conclusio: hem de vore en claritat que lo que realment necessita Valencia es un concert fiscal paregut al que tenen en Navarra. Aixina, seria de dret que els diners dels nostres imposts es quedaren en casa destinats a inversio directa en Alacant, Castello i Valencia. I en lloc de morir-mos de la vergonya de tindre un govern desgavellat,... estariem orgullosos de ser valencians. I, lo mes importants, els proveedors cobrarien.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook