La situació de l´urbanisme valencià, després de quasi 20 anys de govern del PP, no pot ser més dramàtica: paràlisi pràcticament absoluta de l´activitat immobiliària, desocupació progressiva i insostenible amb escassos símptomes de recuperació, inaccessibilitat a la vivenda per a la majoria de ciutadans, agreujada pels continus i immisericordes processos de desnonaments, generació d´escandalosos escenaris de corrupció urbanística tan demolidors de la confiança ciutadana, etc.

Per això, el PSPV, de manera continuada ve denunciant des de fa anys estos fets i oferint propostes concretes, tant polítiques com normatives, encaminades a acabar d´una vegada per sempre amb tan indesitjable situació. En este sentit, just és reconéixer que algunes d´eixes propostes han sigut arreplegades en els diferents esborranys de la reforma de la Llei Urbanística valenciana que ha exposat a l´opinió pública la Direcció General d´Urbanisme de la Generalitat.

No obstant això, en el projecte de llei que actualment s´està tramitant i debatent en les Corts Valencianes encara subsistixen nombroses determinacions que no satisfan i fins i tot dificulten els explícits objectius socials i les polítiques urbanes i de vivenda que propugna el PSPV. Per eixa raó, el grup parlamentari socialista ha presentat més d´un centenar d´esmenes encaminades a potenciar la intervenció i millora en la ciutat consolidada enfront dels indiscriminats processos d´ocupació de sòl que s´han produït en els anys anteriors, a la disposició de reserves de terrenys suficients amb destinació a vivenda protegida a preus assequibles per a la ciutadania, a l´obtenció de la màxima transparència i control social possible en els processos de reclassificació i requalificació de sòl que posen límit a l´especulació de sòl i la corrupció urbanística, a la consecució de major agilitat i aclariment competencial en la tramitació del planejament i a la defensa de la necessària prevalença dels interessos generals en relació als legítims interessos privats.

De fet, ha de tindre´s en compte que l´urbanisme valencià no pot continuar subsistint amb una llei urbanística de 2005 promoguda pel conseller Blasco i que ha tingut nefastos resultats que han empitjorat, encara més, la greu situació generada fins eixe moment. Per això, el PSPV torna de nou a manifestar la seua voluntat de concertar al màxim possible un nou text de llei amb tots els grups de l´arc parlamentari i, concretament, amb el partit del govern autor del projecte de llei. Creiem que la situació de l´urbanisme valencià és tan greu i les propostes que plantegem tan necessàries i raonables, que l´acord d´estat oferit és possible.

En les mans del Partit Popular, com a grup majoritari, es troba la consecució del consens, depenent, conseqüentment, la posició definitiva del PSPV respecte a l´aprovació de la llei de les decisions sobre l´acceptació d´esmenes que adopte el PP. A la seua responsabilitat i a la seua intel·ligència política apel·lem. Esperem trobar la receptivitat que l´oferta mereix i que la greu situació de l´urbanisme valencià demanda.