La festa de les falles s'enfronta en estos moments a reptes que requerixen d'una actitut decidida per part dels nostres governants. Estos responsables polítics, massa a sovint, entenen la festa com a parcela de poder a on proyectar les seues vanitats personals, en lloc de mig per a generar sinèrgies positives. Unes sinèrgies que facen més gran la festa i donen caixer adequat als desijos i les necessitats dels fallers, de manera harmònica en l'interés general de la societat.

Tampoc els polítics de l'oposició tradicional han mostrat majors aptituts: oscilant des del rebuig ideològic a la pròpia festa en sí revestit d'un falaç progressisme als recents intents de manipulació ideològica interessada dels naturals desijos de canvi d'una part del colectiu faller.

En Poble entenem com a premissa clara que el futur de la festa serà, ans que res, aquell que els fallers vullguen que siga.

En este sentit, les actuals controvèrsies sobre si celebrar o no un nou congrés faller, o la possible independència de la JCF respecte de l'ajuntament, són positives sempre que s'accepte que són els fallers, i no uns atres, els que han de decidir sobre la qüestió. I sempre que s'assumixca que la decisió bona no és la que quadre millor en els càlculs electorals o ideològics dels partits polítics tradicionals, sino la que objectivament resulte més beneficiosa i factible per al futur de la festa i del colectiu faller.

En la nostra iniciativa política tenim clar que els teledirigismes partidistes, ademés d'èticament inacceptables, resulten nefasts per a la festa. Més allà dels cants de sirena i de les manipulacions, en Poble nos menegem en el terreny de la participació i de la transparència, de lo possible i de lo necessari, de la política entesa com a servici al ciutadà.

Per això, Poble promourà la creació d'una oficina que coordinarà l'acció de totes les regidories implicades en la celebració de la semana fallera. L'oficina treballarà també en la difusió internacional de la Festa i la promoció d'una image equilibrada i justa de la mateixa, tant en l'interior com en l'exterior; aixina com en l'ajuda, orientació i assessorament jurídic i fiscal a les comissions falleres.

Un atre punt important és la construcció del Casal Faller, per a l'us comú de totes les Comissions censades, a on s'oferiran servicis per a presentacions, actes diversos, etc. Este Casal podria implantar-se en la depauperada Ciutat Fallera, conservant les característiques inicials d'eixe particular enclau urbà, i aumentant el seu atractiu turístic.

El respecte i igualtat de tracte dels governants a les distintes sensibilitats existents en la festa és i serà inexcusable per a POBLE. Erren, per tant, aquells que creuen que una efímera victòria electoral els llegitima per a censurar o discriminar manifestacions culturals i llingüístiques que no tenen cabuda en la seua minvada i distorsionada concepció de l'identitat valenciana.

La potenciació de les manifestacions singulars de la festa en perill per la crisis econòmica i l'insensible reglamentació europea, en el marc de la previsible declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de l'Humanitat; la convivència harmònica entre fallers i no fallers; la coordinació justa entre els interessos dels fallers i els d'atres colectius econòmics que es beneficien de la festa; la reivindicació del IVA superreduït per a les falles, són només uns atres apunts del programa electoral que, previ el debat que pronte encentarem en el colectiu faller, conformaran la proposta política de POBLE per a les eleccions de 2015. Esperem que nos ajudareu en esta faena ilusionant.