Podrem pagar les nòmines dels empleats públics en juliol 2015? Aquesta pregunta no és baladí. Ens situem en un context de canvi en què, per fer bé les coses, s´hauran de tractar molts assumptes, també els Pressupostos de la Generalitat Valenciana 2015 (PGV-2015). No tinc cap dubte que el PP els aprovarà amb la seua majoria absoluta sense acceptar cap esmena. Els PGV 2015 són els pressupostos que duran a la completa intervenció de la Generalitat perquè són absolutament irreals. Dins la seua més absoluta actitud de meninfotisme pretenen aprovar uns comptes absolutament allunyats de la realitat perquè saben que no seran ells els qui hauran de donar compte al final de la seua execució.

Si seguim la seua lògica en les polítiques d´estabilitat que nosaltres hem qualificat com a austericidi, hem d´assenyalar que, a hores d´ara, amb les dades de la comptabilitat estatal d´agost de 2014 el dèficit de la Generalitat ja ha superat l´objectiu per tot l´any, el qual és l´1% per a totes les CCAA. La Generalitat ja s'havia situat el 31 d´agost en l'1,02%.

Encara no ha fet el pla econòmic financer que li exigeix el Consell de Política Fiscal i Financera pel flagrant incompliment del dèficit previst en 2013, quan el que es va atrevir a presentar era increïble. Els pressupostos de la Generalitat per a 2015 pretenen un dèficit del 0,7% del PIB, límit aprovat per a totes les CCAA. Això és impossible. Moragues ajusta els números inicials al que s´acorda al Consell de Política Fiscal i Financera, però la realitat final dels pressupostos és que es boten tots els límits. Pretenen un deute del 33,4% del PIB a finals de 2015 i en el segon trimestre de 2014 ja anem pel 34,8%. És a dir pura ficció. Durant 2014 s´incrementarà el deute en més de 5.500 milions. És a dir, si comparem els inicials de 2014 amb els inicials de 2015, són ficció sobre ficció. El pressupost de 2014 porta ja modificacions de crèdit per més de 1.500 milions d´euros. Amb tota esta quantitat de dades, la radiografia és ben clara. Ara, la pregunta que ens hem de fer és: Podrem pagar les nòmines de la Generalitat al juliol del 2015? I amb la pregunta, una advertència: La política de terra cremada funcionava en la Roma Antiga, no en el País Valencià del segle XXI, per la qual cosa, que sàpiguen que això tampoc els eixirà de bades.