Emma Watson, ambaixadora de bona voluntat a l´ONU Dones, feia aquest estiu davant de la Secretaria General de les Nacions Unides una crida als homes per combatre la desigualtat, discriminació i violència que pateixen les dones. En aquesta ocasió i sense vareta màgica l´actriu de Harry Potter explicava que la qüestió compromet tothom i la lluita per la igualtat no admet trucs malabars.

La violència quotidiana que s´exerceix sobre dones i xiquetes arreu del món no ens pot deixar indiferents, ni als homes ni a les dones, i totes les administracions públiques han de vetllar pel compliment dels drets i llibertats de les persones que representen.

La Conselleria de Benestar Social convoca el Premi 25 de Novembre als estudis i treballs d´investigació en matèria d´eradicació de la violència sobre la dona. Aquest premi no metàl·lic es basa en la importància que la Llei contra la violència de la dona concedeix a l´estudi i investigació d´aquesta xacra social per tal d´adoptar les estratègies corresponents per la prevenció i millora integral a les víctimes.

Els tics discriminadors són difícils d´eliminar, el mateix nom de la Direcció General de Família i Dona n´és un bon exemple que, repetint estereotips, ens diu que la família és només cosa de dones. Hauria de ser Direcció General de la Dona i així abandonar la repetició de l´estereotip que vincula subtilment la dona, i només la dona, amb els fills, amb la tasca de cuidar, amb la casa..., en definitiva amb la família i reforça així el rol de la dona cuidadora. On està la Direcció General de Família i Home? Els homes no tenen família? I les famílies homosexuals?

La investigació i el desenvolupament, tant en aquest tema tan sensible com en altres com la medicina, l´educació, l´economia, la ciència en general etc..., esdevenen imprescindibles per al desenvolupament i progrés de la societat i per dur-ho a terme cal, sobretot, diners.

Però aquest govern estatal i autonòmic no destaca, ara per ara, per grans inversions pressupostàries al capítol I+D+I; al contrari, només cal recordar les 114 persones, d´un total de 244, del centre d´investigació Príncep Felipe despatxades al carrer per considerar-les innecessàries. Moltes d´aquestes persones investigadores, dones i homes, s´han buscat la vida fora de la Comunitat i de l´Estat, com per exemple Rafael Pulido que amb quinze anys en el laboratori de Biologia Molecular del Càncer, ha hagut de continuar el seu treball sobre el càncer de mama a una altra comunitat, al País Basc. Investigar sobre l´eradicació del càncer de mama també és un tema de vital importància per a les dones, i susceptible de reconeixements i de premis.

A més de la investigació i del desenvolupament hi ha la conscienciació de la societat, com reclamava la jove actriu, a través de l´educació. La societat necessita dosis importants d´educació per a la ciutadania, assignatura recentment desapareguda dels curricula escolars amb la llei Wert; necessita aules escolars que no discriminen per sexe, llibertat sexual i reproductiva per a les dones, centres d´acollida per a dones víctimes de violència de gènere i sobretot uns pressupostos generosos sense retallades i molt conscients del que hi ha, amb perspectiva de gènere per combatre la injustícia, per previndre i evitar la tragèdia, solidaris i efectius, sense trampa ni cartró.