Durant els darrers anys estem assistint a un increment de la pressió exercida per organitzacions solidàries amb els animals, les quals, de manera justa, defensen el seu benestar i lluiten per posar fi a les agressions gratuïtes. Algunes d´aquestes organitzacions també qüestionen l´ús dels animals per a l´experimentació biomèdica, i arriben, en alguns casos, a amenaçar els científics implicats. Enfront d´aquesta posició, els científics, a través de la Confederació de Societats Científiques d´Espanya (www.cosce.org), hem elaborat un document que explica de manera clara i exhaustiva les raons que justifiquen l´ús dels animals en la investigació.

Gràcies a l´experimentació animal per a la biomedicina tenim tractaments efectius contra moltes malalties greus, com ara la diabetis, el càncer, la malaltia de Parkinson i desordres respiratoris o cardíacs. La major part dels medicaments amb els quals tractem aquestes malalties i que aplicarem a aquelles que no tenen cura actualment han estat desenvolupats en animals.

Milions de diabètics es beneficien en l´actualitat de la insulina, però abans aquests malalts morien joves. Sense investigar amb animals, ni el descobriment d´aquesta hormona ni els de les teràpies que la fan servir haurien estat possibles. A més, els mateixos animals també en són beneficiaris: els antibiòtics i altres medicaments dirigits a malalties infeccioses, com ara la leishmaniosi, també els milloren la salut.

Al contrari del que passa en altres àmbits de la utilització dels animals, en la investigació el seu ús està fortament regulat. Són normes fonamentals per a nosaltres el reemplaçament progressiu de l´experimentació animal per altres alternatives, la reducció al màxim del nombre d´animals utilitzats i el refinament de les tècniques per a minimitzar el seu patiment. Desafortunadament, encara no és possible en molts casos substituir aquests experiments. Els nostres òrgans i teixits són sistemes molt complexos que no es poden modelitzar encara amb un ordenador o amb un cultiu de cèl·lules. Per exemple, el nostre cervell té centenars de milions de neurones intricadament connectades. Per a entendre malalties com l´esquizofrènia o l´Alzheimer i desenvolupar tractaments eficaços, hem de fer servir necessàriament models animals. Els cervells d´aquests, encara que més simples, tenen la mateixa estructura i bioquímica bàsica i ens permeten assajar tractaments que després són efectius en humans.

És hora que entenguem la necessitat d´aquesta investigació i li donem suport. Sense aquesta, la salut i el benestar dels humans i la dels mateixos animals serà indubtablement pitjor.