El passat 9/11/2015 publicarem un article en aquesta secció de Levante-EMV tractant aquest mateix tema. Ara considerem un temps suficient per analitzar llums i ombres en l´àmbit dels drets socials per part del nou govern sustentat pel Pacte del Botànic.

Ja remarcàvem llavors les dificultats d'escometre un gir progressista després de vint anys de regressió sostinguda, en relació als drets socials de ciutadania, protagonitzats pels governs del Partit Popular però també cridarem l'atenció sobre que els sectors socials que havien vist retallats els seus drets amb les polítiques del PP no podien seguir esperant sense una resposta contundent per part de les noves administracions.

Un pla d'ordenació dels Serveis Socials, una nova llei de Serveis Socials, una Carta Valenciana de drets Socials i un procés de participació ciutadana i més concretament del teixit associatiu valencià.

Comencen a veure's algunes llums en aquest procés i que suposen avanços socials significatius: Nous enfocaments i de major sensibilitat social en l'Atenció a la Dependència i als recursos residencials, millor tracte i suport financer als ajuntaments, nous centres d'atenció a les dones i ja s´ha presentat una proposta de llei de Renda Ciutadana.

Però observem que persisteix determinades inèrcies que mantenen la sectorialitat i la compartimentació estanca dels serveis públics que han de garantir els drets socials.

No percebem canvis de tendència en el manteniment d'un excés de treball professional en despatxos i poc treball comunitari. Les polítiques democratitzadores amb la participació ciutadana segueixen sent unilaterals. Funcionen de dalt a baix però tenen serioses mancances a la inversa.

Finalment agilitzar tres qüestions que impliquen a l'acció de govern i del Pacte del Botànic: L'elaboració d'una llei de comarcalització que apropen els drets socials a la ciutadania, una nova política de relació i pressupostària per a l'àmbit local i comunitari i una adequació de l'aparell tècnic i administratiu de les administracions públiques valencianes.

Sense una administració més horitzontal, menys jeràrquica i burocràtica, més participada per tècnics solvents i compromesos amb els serveis públics es pot donar que la voluntat de canvi progressista que representa el Pacte del Botànic puga anar-se al trast.

Ens sembla què en cas contrari, les negres tempestes pareix que vaticinen un PP que pot eixir del KO tècnic en el qual es troba producte de la seua corrupció generalitzada. Hem de aturar definitivament el «no-model» social dels conservadors que consisteix en substituir els drets socials per la assistència vuitcentista, la caritat i els bancs d'aliments, a més i més d'allò amb el que el Partit Popular han torturat l'accés als drets socials de molta gent: «Si, teniu dret però s'ha esgotat el pressupost» per tant si apliquem una línia d'intervenció institucional socialment progressista, cal assumir alguna cosa tan elemental com: Primer els drets i després el pressupost.

Mentrestant, bon vent i barca nova. El primer ho tenim de cara, la segona encara cal seguir sumant esforços per a construint-la amb bons materials.