14 de julio de 2018
14.07.2018
El comentario del tiempo

Illes de calor nocturna i densitat de la població

14.07.2018 | 04:15
Illes de calor nocturna i densitat de la població

Molts climatòlegs urbans han investigat els factors que contribueixen a la intensitat de l'illa de calor nocturna. La densitat de població i la compacitat d'una ciutat és un factor que té tanta importància com la grandària d'una ciutat, basant-nos en el nombre de habitants, a l'hora de determinar les diferències tèrmiques urbà-rurals durant la nit , l'illa de calor urbana nocturna. Oke (1973) ja va establir una sèrie d'equacions on es relaciona l'illa de calor amb el factor de visió del cel (SVF) d'una ciutat. En els Ciutats nord-americana l'illa de calor és més elevada en comparació amb els europees amb 1 SVF similar, com a conseqüencia de la major calor antropogènica generada per la ciutat. Així les ciutats amb baix factor del cel («Sky View Factor», SVF en anglès), la intensitat de l'illa de calor és més elevada, que en ciutats amb un SVF més baix. Teòricament les ciutats més compactes tenen una illa de calor urbana més elevada que els disperses. No obstant influeixen molt més factors a l'hora de determinar la intensitat de l'illa de calor màxima o mitjana, com són la situaciò geogràfica de la ciutat, el clima de aquesta, la calor antropogènica generada, etc.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook