27 de febrero de 2019
27.02.2019

Per un aire saludable a les nostres ciutats

27.02.2019 | 21:30
Per un aire saludable a les nostres ciutats

Ai volem millorar la qualitat de l'aire que respirem, hem d'afrontar dos problemes: la contaminació de l'aire urbà i els efectes del Canvi Climàtic sobre aquest. La contaminació de l'aire de les ciutats, d'àmbit local, implica respirar una quantitat desproporcionada d'ozó superficial, substàncies químiques, pols en suspensió i altres contaminants que ens poden causar malalties i, fins i tot, matar. Este problema el creem nosaltres, els habitants de la ciutat. El seu origen es troba principalment en els gasos que s'emeten amb la crema del petroli.

El segon problema, el del Canvi Climàtic, d'àmbit global, té el seu origen en l'escalfament atmosfèric provocat per l'emissió en tot el món (des de les grans instal·lacions industrials fins a les vaques australianes) dels gasos amb efecte hivernacle. Este problema no el creem solament nosaltres, sinó que és planetari. Però, no podem oblidar que les ciutats són les responsables de l'emissió d'entre el 40% i el 70% dels gasos amb efecte hivernacle.

No són problemes independents, sinó que estan estretament relacionats, tant que som presoners d'un cercle viciós pel qual, a major emissió de gasos amb efecte hivernacle urbans, major escalfament atmosfèric. I, en conseqüència, els efectes del Canvi Climàtic s'intensifiquen i provoquen un augment de la pol·lució. Es tracta d'una espiral mortífera que s'ha d'intentar aturar. Tenim per davant dos problemes de difícil solució i de res servix afrontar-los per separat.
És urgent aplicar amb decisió, rapidesa i eficàcia mesures dràstiques encaminades a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i productes contaminants. A més a més, en l'entorn de la ciutat de València seria necessària la creació d'una autèntica infraestructura verda, que incloga tots els espais protegits i aquells amb suficient valor mediambiental, com l'Horta, així com els corredors ecològics que actuen com a connectors de biodiversitat.

A l'interior de la ciutat, les mesures haurien d'anar dirigides a la creació de carrers intel·ligent, dotats d'un paviment que absorbix la contaminació, enllumenat públic amb energies renovables, voreres i parcs amb vegetació tolerants a les sequeres, permeabilitzar els paviments per a filtrar les aigües pluvials, augmentar les zones arbrades per a reduir la temperatura ambient, xarxes de carrils bici, transport públic mogut per energia elèctrica renovable... Són mesures conegudes, molt difoses en publicacions, congressos i jornades, que encara etan esperant que siguen posades en marxa.

Però, València sembla que va en la direcció contrària amb projectes com l'ampliació del Port, la ZAL i els seus efectes sobre els barris del voltant i sobre el trànsit rodat en la ciutat. O amb la revitalització de plans urbanístics com el de Benimaclet, el del Grau, l'AUMSA, el Cabanyal o el de la zona Nord-est. Estos projectes impliquen l'ocupació de més d'1.500.000 metres quadrats de sòl verge, impermeabilitzar encara més el territori i augmentar el trànsit, el consum d'energia i les emissions contaminants. I tot açò, a costa de la salut i el benestar de les persones.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Los Oscars 2020

Premios Oscars 2020

Conoce antes que nadie todos los ganadores de los premios Oscars 2020. Conoce quién se ha llevado el Oscar a mejor película, actriz, actor...