Durant les pròximes setmanes els tres partits del Pacte del Botànic negociaran la constitució del Consell de la Generalitat Valenciana, on la cartera de Medi Ambient ha de rebre un necessari impuls per a complir la promesa del president Ximo Puig de declarar l’emergència climàtica, reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernaclei parar la pèrdua de biodiversitat.

Malgrat el gir polític de 2015, les polítiques ambientals de l’últim Govern no han suposat un canvi real amb una Conselleria quasi paralitzada per la infradotació i les lluites internes. A més a més, s’ha continuat apostant per un model de creixement sense límits, on els màxims exponents han sigut els projectes de grans centres comercials dependents del cotxe, com Intu Mediterrani, i l’expansió portuària i logística per a acollir mercaderies transportades des de l’altra banda del món.

Des d’Acció Ecologista-Agró considerem que no podem malbaratar més territori. La nostra costa, el nostre camp, les nostres marjals i els nostres boscos són l'hàbitat d’una biodiversitat que cal preservar i la millor garantia per a lluitar contra el Canvi Climàtic. Necessitem un nou model en el qual el Medi Ambient es pose en valor i siga el motor d'una economia veritablement sostenible. Les grans inversions contaminants, energèticament insostenibles i depredadores del territori han de finalitzar. Hem d’apostar ja per realitzar una transició cap a una economia circular, neta i respectuosa amb la natura. I per a això, cal una Conselleria de Medi Ambient forta, no com la de la passada legislatura.

En este sentit, urgeix recuperar el personal que la Conselleria ha perdut durant els darrers anys i incrementar substancialment el seu pressupost. Però, especialment, cal un projecte i que els polítics i els funcionaris s’ho creguen. I això implica augmentar les competències de Medi Ambient per a poder controlar totes les àrees amb influència sobre la natura i el territori. Per exemple, hem de deixar de supeditar la cartera de Medi Ambient a la d’Agricultura, des d’on és més necessari que mai potenciar l'agricultura ecològica.

A més a més, la nova Conselleria ha de mantindre les àrees de Medi Natural, Avaluació Ambiental, Canvi Climàtic, Qualitat Ambiental, Aigua i Prevenció d'Incendis. També necessitem, per a aconseguir un vertader canvi de model, que les àrees d'Ordenació del Territori i Paisatge estiguen sota Medi Ambient. I una estreta coordinació amb Model Econòmic, Urbanisme, Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Educació, Salut Pública, Indústria i Energia, àrees que han de canviar substancialment els seus objectius i prioritzar el desenvolupament sostenible, la lluita contra el Canvi Climàtic i el respecte al territori i la biodiversitat.Esperem que el nou Govern estiga a l'altura del moment històric que vivim. I que encerte amb l’elecció de dirigents amb la capacitat i la sensibilitat suficient per a impulsar un canvi de model basat en la millora de la qualitat ambiental, la salut humana i la dels ecosistemes. Només així podrem afrontar el Canvi Climàtic i combatre l’alarmant pèrdua de biodiversitat que patim.