05 de noviembre de 2019
05.11.2019

Totes les persones som igual de vàlides

05.11.2019 | 20:27
Totes les persones som igual de vàlides

El 24 d'octubre es va engegar a la Facultat de Ciències Socials de València una campanya d'Intersindical Valenciana anomenada ·Ningú és menys que ningú» amb la participació de la Plataforma per la Defensa de la Llei de Dependència de València i de la Plataforma de Defensa de les persones amb TEA, membres d'Intersindical Valenciana sindicat impulsor de la campanya, las periodista i activista Vicki Bendito, el Centre Ocupacional Tola de Silla i el Centre Ocupacional El Prat de Llíria, així com alumnat i professorat de la Facultat de Ciències Socials.

Les persones amb discapacitat representen al voltant del 9 o 10 per cent de la població de l'estat espanyol, és a dir al voltant de 4 milions de persones. Una xifra gens menyspreable per a tenir en compte en totes les àrees de la societat i de la vida.

Al llarg de la història el concepte de discapacitat ha anat canviant i ha estat marcat des dels seus orígens pel menyspreu, la persecució o fins i tot la negació de la seua existència. Hem patit conceptes com minusvàlides, retardats, o subnormals.

El codi penal de 1848 equiparava a les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental amb animals ferotges i perjudicials. En 1981 la normativa en matèria de discapacitat es referia a les persones amb discapacitat amb expressions com subnormals

La Convenció Internacional de l´ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat (2006) obri la porta al nou concepte de diversitat funcional i es vincula al concepte d'igualtat, abandonant per tant la perspectiva paternalista i assistencial, que considera la persona com un ser depenent i necessitat, i es passa a un nou enfocament, on la persona amb diversitat funcional és una persona amb capacitats, recursos i potencialitats.

L'Estat Espanyol va ratificar esta convenció en 2008, incorporant-se a l'ordenament jurídic com una norma directament aplicable, vinculant i que pot ser invocada davant els tribunals de justícia i amb rang constitucional.
Per altre costat el Real Decret Legislatiu 1/2013 Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió, estableix que són persones amb discapacitat aquelles que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials previsiblement permanents que, a l'interactuar amb diverses barreres poden impedir la seua participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions.

En l'actualitat es passa de la condició de salut a una concepció dinàmica on es tenen en compte els factors ambientals i personals. La discapacitat és el resultat de la interacció entre les limitacions humanes i el medi en el qual ens desenvolupem i per això, els Estats tenen l'obligació de fixar totes les ajudes o ajustaments necessaris per a reduir aquesta situació sobre la base del principi d'igualtat.

Les causes que originen la discapacitat no són individuals sinó que són socials, derivades de la incapacitat de la societat per ajustar-se a les necessitats de cada individu, una qüestió clarament de Drets Humans

Pel que fa a la perspectiva de gènere les dones i xiquetes amb discapacitat solen estar exposades a un risc major de patir violència, lesions o abús, abandonament i tracte negligent, maltractament i explotació... tant dins com fora de la llar. Per tant cal aplicar l'anàlisi de gènere per la doble discriminació que pateixen estes dones al interseccionar dona i discapacitat entre altres categories. Cocemfe ha calculat que mes del 40% de les dones amb discapacitat han patit algun episodi de violència al llarg de la seua vida.

I arribem ara al motiu de la campanya engegada per Intersindical Inclusiva per la inclusió a tots els nivells de les persones amb discapacitat. En ple segle XXI l'article 49 de la Constitució Espanyola diu literalment los poderes publicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos

Un article que Vicki Bendito lluita per modificar mitjançant una recollida de més de 81.000 signatures amb el titol Soc sorda, no disminuïda tot i que ho diga la constitució #NoSoyDisminuida

Lluita a la que ens sumem des de Intersindical Inclusiva per a que desapareguen el llenguatge i les actituds que exclouen a les persones igual de vàlides.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook