El Brexit presenta, entre altres elements, una gran dosi de reafirmació del nacionalisme del estat-nació front a un projecte que va més enllà, com és el de la Unió Europea, no el veig, doncs, com un producte exclusivament britànic, si bé s`ha vist afavorit per les circumstàncies existent al Regne Unit. Un sector important de la dreta comparteix les mateixes idees que van triomfar al referèndum a Gran Bretanya, i aquest qüestionament del projecte europeu exprés o implícit es manifesta en moments de crisi col—lectiva. En temps de confusió, d'incertesa, com son els actuals, caldria no caure al parany.

Part de la meua generació, la que va encetar la seua vida adulta allà pels anys seixanta, va parlar d'Europa abans de que existís la Unió Europea, en tant que eixa perspectiva implicava l'accés a la democràcia, puix els seus valors eren els dominants al nostre entorn. Ara portem un llarg període en aquest projecte, i a més a més, vivim en una estat de democràcia parlamentària. Des de la marge esquerrana de l'espai públic, no manquen crítiques al que avui és eixa unitat europea, les hem escoltat al voltant de moltes i variades problemàtiques: tema dels refugiats, formula de elecció de la denominada «troica», o de diverses polítiques que es practiquen des de Bruxelles. Certament, entre allò que caldria i la realitat hi ha una gran distància, tenim motius més que suficients per expressar de desacords amb el que hui és la Unió.

Les diferencies, o les mancances, que part important de la ciutadania observem a la Unió responen a una aspiració que jo resumiria : volem més Europa, més unió, i no una suma de governs dels d'estats nacionals existents. La crítica des de l'esquerra,però, no pot coincidir ni fer-li el joc a la de la dreta, ja que aquesta darrera allò que persegueix és aturar una unió de debò i efectiva. La present crisi sanitària, la de la pandèmia, apunta en eixe mateix sentit, que seria anar cap unes institucions més enllà de les antigues fronteres, més igualitàries, amb una real democratització de l'economia, amb capacitat d'abordar el canvi climàtic, la salut del personal, o siga de benestar.

Sempre he intentat no perdre la capacitat crítica, però, les formes i els continguts no poden coincidir amb els de la reacció, la qual és per natura euro escèptica. Cal,doncs, apostar i estar a favor d una Europa Federal, i això implica patir d'allò que tenim, la U.E. per anar canviant-la a millor.