ConBici, la coordinadora estatal en defensa de la bicicleta, i les associacions que, com València en Bici-Acció Ecologista-Agró la integrem, fa dècades que treballem per a promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament diari i en moments d'oci.

La bicicleta reunix unes condicions òptimes per als desplaçaments en distàncies mitjanes. Ens dóna salut perquè ens manté actius i en bon estat físic. No contamina l'aire que respirem, per tant, evita malalties en xiquets i adults. Ocupa poc espai per a circular i aparcar, deixant carrers i places per a les persones que caminen i són més vulnerables.

Des del primer moment de la pandèmia COVID-19, la bicicleta va garantir una adequada distància interpersonal per a les persones que desenvolupem tasques essencials. I en la desescalada es presenta com un mitjà de transport absolutament necessari per a garantir la qualitat de l'aire i el baix nivell de soroll que hem descobert estos últims mesos del confinament. De fet, tenim dades que demostren que la ciutat de València ha disminuït fins a un 70% alguns nivells de contaminants ambientals per la disminució dels vehicles de motor.

Hem de recordar que a les ciutats i pobles mediterranis les persones caminen, però el 46% dels desplaçaments obligatoris es realitzen amb vehicle privat i només un 2,8% es fan en bici. Estem molt lluny dels índexs d'ús de la bicicleta que tenen altres països, al voltant d'un 35%, la qual cosa ens dóna un ample marge de millora. Hem de donar suport també el transport públic i afavorir la intermodalitat, que és poder pujar qualsevol bicicleta al transport públic i disposar de bons aparcaments segurs en les estacions de metro, tren i autobusos.

Els vehicles privats continuaran existint per als usos adequats. I també per als dies de pluja, en els quals els valencians tenim por de mullar-nos. Sembla que per ara no som com els del nord d'Europa, que pedalegen sota la pluja, la neu als seus països i en ple agost poden fer-ho per la carretera del Saler per a menjar-se una paella en El Palmar.

Però, la realitat és que la majoria de les persones dels pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana no utilitzen la bicicleta cada dia per anar a treballar, a comprar o a cuidar dels seus familiars perquè tenen por. Perquè se senten insegurs als carrers i a les carreteres, on hi ha molts cotxes que circulen a alta velocitat. També perquè no tenim aparcaments que donen la seguretat adequada en els llocs de destí.

Les recents declaracions a favor de la promoció de la bicicleta de Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, són un premi merescut per a la societat civil. De fet, el Pla de Foment d'Ús de la Bicicleta de la Generalitat suposa una gran oportunitat de canvi de model per a unes ciutats que estan pensades i dissenyades des de fa més de 50 anys per a l'automòbil privat.

Les declaracions de Puig i el Pla de Foment d'Ús de la Bicicleta mostren que es poden començar a prendre decisions encertades que beneficien la salut i la qualitat de vida de les persones, que milloren l'aire que respirem i els espais on convivim, com han fet i estan fent ja moltes altres ciutats i pobles arreu del món.

Una ferramenta clau per a assolir este repte serà la nova Oficina Valenciana de la Bicicleta, anunciada per Puig en el Pla de Foment d'Ús de la Bicicleta i que tindrà un àmbit autonòmic. Per al seu correcte funcionament haurà de dotar-se de tècnics a l'altura de les circumstàncies, formats en la matèria per a desenvolupar accions concretes a curt termini, per l'emergència sanitària que ens preocupa ara, i a llarg termini per a evitar un Canvi Climàtic cada vegada més accelerat. Per descomptat, esta oficina s'haurà de dotar amb el pressupost adequat per a desenvolupar la seua tasca. I ajudar també als ajuntaments que desenvolupen plans i projectes de promoció de l'ús de la bicicleta.

ConBici, com a conjunt d'associacions ciclistes ciutadanes que desenvolupem un treball voluntari i solidari, estarem donant suport a qualsevol sensibilitat que promoga l'ús de la bicicleta. Fa temps que els col—lectius ciclistes enviem la nostra carta de peticions a les administracions, any rere any, legislatura rere legislatura. Sembla que ara és el moment de dur-les endavant. Esperem que la desescalada ens duga a molts de nosaltres una bicicleta i no ens duga més carbó, ni petroli, per a cremar.