Les sentències del Tribunal Suprem (TS) sobre el decrets d'usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'administració de la Generalitat són contràries a la jurisprudència del mateix tribunal i del Tribunal Constitucional, un atac a l'autogovern del poble valencià i als drets de les persones valencianoparlants. Aquestes responen als recursos de cassació presentats per la Generalitat Valenciana i l'STEPV-Intersindical Valenciana contra les quatre sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que van anul—lar 14 articles del decret d'usos.

Cal recordar que el Sindicat és l´única organització que ha estat al costat de la Generalitat en la defensa jurídica d'un decret que era necessari per regular i normalitzar l'ús de les dues llengües oficials després de diversos intents que s'han fet al llarg de la nostra història més recent. Un d'ells va ser la declaració d'Ares del Maestrat aprovada en octubre de 2003, impulsada per l'exconseller Esteban González Pons, ara eurodiputat del PP, que tenia com objectiu «impulsar l'ús del valencià a l'àmbit administratiu de la Generalitat d'una manera efectiva, garantint sempre el respecte als drets individuals de les persones». Aquesta, que va ser rescatada en 2015 pel nou govern de la Generalitat Valenciana, tenia un objectiu i unes propostes similars als que arreplega el decret impugnat per dos diputats del PP, un sindicat fortament vinculat a aquest partit, una entitat contrària als drets de les valencianes i valencians i l'advocacia de l'Estat que va recórrer sent president del govern espanyol Mariano Rajoy.

Ara, en aquest context, en què encara s'esperen per als propers dies dues sentències més del TS, és un bon moment per donar un fort impuls a la normalització lingüística. Les vies jurídiques no sempre són les millors per a resoldre el conflictes polítics, que no lingüístics, per la qual cosa, més enllà de les respostes jurídiques que es puguen donar a les dues sentències, (segurament en seran quatre), apostem per una resposta decidida i valenta que pose el valencià on toca. És per això que demanem al Consell que complesca el punt 14, de l'eix cinqué, Qualitat democràtica i bon govern, de l'Acord Botànic 2, que diu textualment: «garantirem, a través d'una llei, la igualtat lingüística per tal que totes les persones siguen ateses per les administracions públiques en qualsevol de les llengües oficials que trien lliurement i no patisquen discriminació en cap àmbit per expressar-se en elles». Aquesta és la via que considerem més adequada en aquest moment per sortejar la situació generada pels recursos i les sentències contràries al decret d'usos institucionals i administratius. Una Llei d'Igualtat Lingüística, que demanem des de fa temps, que s'hauria de complementar amb: l'establiment de la competència lingüística per a l'accés a la funció pública; la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació públics i la creació d'un espai comunicatiu en la nostra llengua o l'augment de les partides pressupostàries destinades a la promoció i ús del valencià.

Les actuals majories parlamentàries a les Corts Valencianes permenten avançar en aquest camí i ara és un bon moment per fer-ho davant dels obstacles que les entitats antivalencianes posen (i posaran) a cada pas. Són necessàries accions que permeten avanços reals i decidits. És per això que cal, mitjançant una llei, garantir els drets de les persones valencianoparlants. L'actual Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià està superada en molts aspectes i no dóna resposta a moltes de les qüestions que necessitem per avançar amb un passos ferms envers una veritable igualtat lingüística. Com hem dit, hi ha una majoria parlamentària suficient per fer-ho, però també una majoria social que ho reclama. La defensa del valencià, Sí al valencià, ha de ser una de les nostres reivindicacions per al proper 9 d'octubre i per al proper 23 de novembre, commemoració de l'aniversari de la LUEV. Aquestes són dues bones dates per reclamar als carrers dels nostres pobles i ciutats que volem viure en un País Valencià plenament normalitzat pel que fa a l'ús social i públic del valencià.