les lletres generen efectes i sentiments. Algunes tenen una sonoritat clara, mentrimentres d'altres es vocalitzen de manera més complicada. Precisament, al voltant de la pronúncia, cal dir que unes pareixen realment màgiques perquè en adoptar la forma de dígraf prenen la imatge d'un fonema distint al que suposa la vocalització per separat de dos signes. Eixa realitat passa especialment amb la «IG». Quan aprenguí a escriure el meu segon cognom, Reig, em pareixia màgic pronunciar-lo de manera diferent a com el veia en el paper.

Este raonament aprofita per a donar inici a una reflexió: a voltes, la realitat quotidiana de dos lletres es transforma en un màgic i bon fonema. En el cas de la IG, el resultat no és complex però té l'encís d'haver nascut de la fusió de dos signes.

En estos difícils temps, l'exemple de la sonoritat màgica de lletres o paraules pot ajudar-nos a observar tot d'una altra manera. No obstant això, cal pensar que no tota la màgia és igual de bona. És el cas, per exemple, de paraules com nacionalisme, passejat excessivament pels carrers quan el confinament aconsellava estar a casa. Hi ha persones que es consideren nacionalistes i que s'emocionen en pensar amb la nació com si fora màgica. La realitat és que, on este es consolida, sorgixen divisions i enfrontaments. Amb eixos dos ingredients, no ho oblidem mai, no s'hagueren superat els aspectes destructius de la pandèmia.

No es pensen alguns i algunes que l'excés de nacionalisme es patix sols en una destacada part de Catalunya sinó també en una porció d'Espanya. Resulta lamentable que, una vegada més, la bandera de l'Estat siga el principal element públic d'un partit polític com VOX.

Contràriament a l'anterior, allà on fem màgia bona, se salven més vides en els hospitals i en les cases. Ens sentíem gegants i hem vist com un microscòpic virus ens destrossava. Sortosament hem comprovat com contagiant màgia en els balcons i intensificant-la en vídeos espontanis podem superar millor eixe minúscul organisme.

En definitiva, les lletres i la vida podem mirar-les de distinta manera. Intentem donar-li màgia bona a cada circumstància, com a les paraules, i triar la part positiva dels diferents contextos. La «IG» ens proporciona un argument per a fer màgica una pronunciació. Prenem eixe exemple. No oblidem que cada dia és una bella oportunitat per a descobrir la part més lluenta i optimista del món.