Aquesta setmana ha arrancat a les Corts la tramitació parlamentària de la Llei de la Sindicatura de Greuges amb el suport de totes les forces polítiques llevat de Vox, un fet que demostra l’elevat grau de consens que reuneix aquesta peça de la nostra arquitectura institucional.

Iniciem així el camí per a actualitzar, modernitzar i enfortir una de les institucions més antigues del poble valencià, creada durant l’època del Regne de València, conjuntament amb la mateixa Generalitat i la Sindicatura de Comptes. En el cas concret del Síndic de Greuges, la seua tasca sempre va ser la defensa de la ciutadania enfront dels poders públics, un impressionant instrument de garantia vigent quan encara ni es concebia l’actual Estat de Dret.

En la recent etapa democràtica, el Síndic de Greuges tornà a restituir-se com a figura anàloga al ‘Defensor del Pueblo’ per al territori valencià, mitjançant la llei de 1988 que continua en vigor. Així, la històrica institució valenciana és ara la peça de l’autogovern encarregada de la defensa dels drets i les llibertats dels valencians i les valencianes, especialment pel que fa a la seua relació amb l’Administració pública.

És probable que una gran part dels qui llegiu aquestes línies no heu tingut mai cap necessitat de buscar empara en la Sindicatura de Greuges. Però són milers i milers les persones que acudeixen cada any a aquesta institució per a denunciar injustícies patides, exigir l’exercici dels seus drets o defensar els seus interessos davant de l’Administració. Com també hi ha gent que, per falta de recursos econòmics, acudeix a la Sindicatura demanant protecció.

L’actual projecte de llei aspira a donar una nova espenta a la institució, especialment en la millora del seu funcionament i el reforç del seu paper en la lluita contra les desigualtats.

D’una banda, volem modernitzar elements cada vegada més presents en les diferents administracions com ara la transparència, la integritat i el bon govern. Així, garantirem que la Sindicatura de Greuges se situe al mateix nivell de la Generalitat i altres administracions valencianes pel que fa a la rendició de comptes i la publicitat de la seua activitat. També s’ampliaran els supòsits d’incompatibilitats de les persones que ostenten càrrecs dins de la institució.

D’altra banda, l’objectiu és aconseguir que la Sindicatura de Greuges siga la institució preferent i prioritària en la protecció dels drets i les llibertats dels col·lectius més vulnerables. Amb la llei valenciana d’igualtat entre dones i homes, la sindicatura ja assumia la condició de defensoria de la igualtat de gènere. Ara proposem que també ho siga per als drets de la infància i l’adolescència, així com de les persones amb diversitat funcional. Per això, amb la nova llei, els adjunts i adjuntes al síndic estaran especialitzades en aquestes matèries.

En conjunt, la Sindicatura de Greuges reforçarà i eixamplarà el seu paper en l’observació, protecció i estímul de les persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat o en risc d’exclusió. Del que es tracta, com fem amb cada política sorgida del Pacte del Botànic, és de caminar cap a una millor qualitat democràtica, que entenem indissociable d’un major benestar social.

L’autonomia política de les valencianes i els valencians reconquerida en 1983 va significar el primer pas d’un redreçament com a poble, que havia d’anar molt més enllà de les reivindicacions històriques i culturals.

La Generalitat va haver de demostrar de seguida la seua utilitat pràctica en la defensa dels interessos de la ciutadania i en la millora de la seua vida en qüestions com l’educació, la sanitat, el territori i les infraestructures.

Perquè l’autogovern és la nostra manera d’entendre la democràcia i la inserció en un nou model d’Estat que aspirava a superar tres segles d’imposició i centralisme. Però, significa també responsabilitzar-nos de construir una societat amb benestar, dignitat i justícia.

No ha sigut un camí planer. Hi ha hagut daltabaixos, però 37 anys després de l’aprovació del primer Estatut caminem amb una direcció clara i irrenunciable. L’actualització de la figura del Síndic de Greuges, que ara es denominarà Sindicatura de Greuges, és una fita importantíssima en aquesta senda.