Hui 16 de maig, solemnitat de l’Ascensió del Senyor, l’Església celebra la 55ena Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, amb el lema tret de l’Evangeli de Sant Joan: “Vine i ho voràs” (Jo 1:46).

Aquesta Jornada que l’Església celebra cada any, va ser instituïda pel Concili Vaticà II amb el decret “Inter Mirifica”, sobre els mitjans de comunicació socials.

Va ser el passat 23 de gener, vigília de la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, quan el papa Francesc va donar a conèixer el seu missatge per a aquesta Jornada.

En el seu missatge, el papa Francesc ens recorda que “la invitació a vore, que acompanyà els primers encontres de Jesús amb els deixebles, és també el mètode de la comunicació humana autèntica”. Són diverses les opinions que “es lamenten des de fa temps, del risc d’un aplanament als “periòdics fotocòpies” o les pàgines web que són substancialment iguals” i per això “el gènere de la investigació i del reportatge perden espai i qualitat, en benefici d’una informació preconfeccionada, de “palau” i autoreferencial”.

El papa ens recorda també que “la crisi del sector editorial pot portar a una informació construïda a les redaccions, davant l’ordinador, sense eixir mai al carrer, sense “desgastar-se la sola de les sabates”, sense verificar de visu certes situacions”. I per això, continua el papa, “si no ens obrim al trobament, romandrem com espectadors externs, malgrat les innovacions tecnològiques”.

Cal tindre en compte que “als primers deixebles que volien conèixer-lo, Jesús els respon: “Veniu i ho veure-ho” (Jo 1:39), convidant-los a viure la seua relació amb ell”.

També el periodisme, com ens diu el papa, “com a relat de la realitat,requereix la capacitat d’anar més enllà, on no hi va ningú”. Per això, “gràcies a la valentia i al compromís de tants professionals, periodistes, muntadors, directors, que sovint treballen amb grans riscs) hui coneixem les difícils condicions de les minories perseguides, els innombrables abusos i injustícies contra els pobres i contra la creació i les guerres oblidades”.

El papa creu que “seria una pèrdua, no només per a la informació, sinó per a tota la societat i per a la democràcia, si aquestes veus desaparegueren”. Com diu el papa, “nombroses realitats del planeta dirigeixen el món de la comunicació” i per això hi ha “el risc de contar la pandèmia només des dels ulls del món més ric”. Per evitar això, el papa es pregunta “qui ens parlarà de l’espera de guarició en els pobles més pobres d’Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica?”. I és que, desgraciadament, “les diferències socials o econòmiques corren el risc de marcar la distribució de les vacunes contra la Covid”.

El papa ens recorda que “la xarxa pot multiplicar la capacitat de contar i compartir”. Com també “la tecnologia digital”, que “ens dóna la possibilitat d’una informació de primera mà”.

Però el papa també ens posa en guàrdia d’un problema, i és que “ja s’han tornat evidents per a tots, els riscos d’una comunicació social sense controls”. Tots som conscients que “hem descobert com les notícies i les imatges són fàcils de manipular”. Per això “tots som responsables de la comunicació”, ja que “tots estem cridats a ser testimonis de la veritat”.

El papa ens recorda que “algunes coses només es poden aprendre amb l’experiència”. A més, “no es comunica només amb les paraules, sinó amb els ulls, el to de veu, els gestos”. Això ho veiem en la predicació de Jesús, perquè “la forta atracció que exercia en els qui el trobaven, depenia de la veritat de la seua predicació, però l’eficàcia del que deia era inseparable de la seua mirada, de les seues actituds i també dels seus silencis”. Per això, “la paraula és eficaç només si es “veu”. Per aquest motiu, el “vine i ho veuràs”, era l’essencial” en el missatge de Jesús.

El papa ens recorda “quanta eloqüència buida hi ha al nostre temps”, com podem observar en aquells dels quals diem: “Sap parlar sense parar, però no diu res”. Per això la bona nova de l’Evangeli “es va difondre gràcies als encontres de persona a persona, de cor a cor”. Així, van ser hòmens i dones que “acceptaren la mateixa invitació “vine i ho voràs”.

El papa comenta en el seu missatge que Pau de Tars també utilitzaria hui “correu electrònic i missatges a la xarxa”. Però a més d’això, va ser “la seua fe, la seua esperança i la seua caritat, el que impressionà als seus contemporanis”. Els qui conegueren Pau, “verificaren, veient-lo en acció, el veritable i fructuós que era per a la vida, l’anunci de la salvació, del que era portador per la gràcia de Déu”.

Aquesta Jornada de les Comunicacions Socials ens compromet a buscar una informació basada en l’encontre i no en la manipulació o la mentida. I és que com digué el papa el passat mes de febrer als representants del Catholic News Service, en el centenari de la seua creació, “necessitem mitjans de comunicació que ajuden la gent a distingir el bé del mal”. I encara, també el febrer passat, amb motiu del 90è aniversari de Ràdio Vaticana, el papa exhortà els seus treballadors a “construir una comunicació capaç de fer-nos vore la veritat de les coses”.

Amb l’encíclica “Fratelli tutti”, el papa elogia els mitjans de comunicació, ja que “en un món globalitzat”, aquests mitjans “poden ajudar a que ens sentim més propers els uns dels altres”, per així afavorir “un renovat sentit d’unitat de la família humana, que ens impulse a la solidaritat i al compromís per una vida més digna per a tothom” (nº 205).