Últimament veig cartells de "No fotem la Natura" i alguns s'ho prenen molt seriosament, com un lema o "leit motiv" de les seues vides. Està molt bé això de cuidar de l'entorn, dels arbres, els animals..., però ¿què fem amb el nasciturus, eixe que està a punt de nàixer i no li ho permeten? Milers -milions en tot el món- de personetes que no podran fruir d'esta bella naturalesa que volem cuidar.

Els animals, la naturalesa, l'entorn..., tot protegit com a parcs naturals i espècies intocables, amb circs sense animals i presó per a qui els maltracten.

Però, ¿què fem amb les personetes que són arrancades del ventre matern, i esgarrades, i utilitzats els seus restants per a experiments?. Experiments prohibits per a molts animals, per protegir la seua dignitat.

"L'home és un llop per a l'home", i mai millor dit, ara que estan alliberant llops i óssos en alguns paratges, dels que s'havia aconseguit desarrelar-los pel gran mal que feien al bestiar i a les persones. I veus als esquirols perjudicant alguns arbres i els nius de molts pardalets, o les serps espantant a les persones, o els estornells arrasant oliveres i fruitals, i no es deu ni tocar-los, perquè també estan tots ells protegits.

Però una personeta amb cinc mesos de vida dins de sa mare, amb les seues manetes i peuets ben formadets, amb un coret bombejant i tot el cos ja configurat, eixe pot anar a parar al fem.

En lloc de fills, ara apostem per les mascotes. A dia de hui, n'hi ha més "pares" i "mares" de mascotes que de xiquets en molts països desenrotllats. En Espanya, per exemple, es registraven en 2019 uns 28 milions de mascotes en les famílies; en els països de la Unió Europea existixen 213 milions de mascotes front a 67 milions de menors de 14 anys en 2020, i en Estats Units n'hi ha 219 milions de mascotes front a 50,6 menors de 14 anys.

"No fotem la natura ni al nasciturus" i recolzem, amb mesures econòmiques i de tota classe, que puga hi haure un recanvi generacional i que els pares puguen fruir amb la cosa més sagrada que poden portar a este món, que són els fills, que, no ho oblidem, tenen ànima des de la seua concepció i són també fills de Déu.