En el procés de valorització que, durant els darrers anys, ha experimentat el denominat Cant de la Carxofa destaca el progressiu protagonisme que, des de la seua recuperació a la dècada dels noranta, ha guanyat la celebració que es porta a terme al municipi de Catarroja.

D’aquesta manera, gràcies al treball de documentació que han practicat, d’una banda, col·lectius com ara la Confraria del Crist de la Pietat i la Falla de l’Albufera, i, d’una altra, persones com Ramon Guillem, responsable de la biblioteca pública municipal, i Jesús Monzó, alcalde de la localitat, s’ha pogut acreditar que la Carxofa catarrogina compta amb una tradició centenària.

Així, en el número de la revista Catahoria del 25 de setembre de 1924 s’anunciava que, el dia 1 d’octubre, després de la processó en honor del Crist, «a la llegada de la imagen a la iglesia, se cantará la tradicional “Carchofa” por un infantillo, acompañado de orquesta»; i en el programa de festes de 1930, que, «en el solemne momento de entrar en el templo parroquial las ricas andas», «será cantada la tradicional “Carchofa” por nutrida orquesta y gran masa coral».

D’una altra banda, una recerca hemerogràfica m’ha permés constatar que, amb motiu de les festes que Catarroja celebrava en honor de Sant Roc, el diumenge 20 d’agost de 1905 de vesprada s’hi celebrà «gran concierto musical, reparto de murta y procesión general, que finalizará con la tradicional y célebre “Carchofa” y disparo de una bonita traca»; i que en el volum Aquí, «El Empastre»... (1969), de Pelegrí Llorens i Raga, s’explica que, en agost de 1915, el dia de la inauguració de la famosa banda humorística i musical, es cantà «la célebre Carxofa».

En darrer lloc, cal destacar també l’important treball de difusió que, en benefici del cant catarrogí, durant bona part del segle XX jugaren tres membres de la família Lluesa, de Silla, que actuaren com a angelets: Josep Joaquim Lluesa Martínez, en 1926 i 1927; el seu germà Vicent, des de 1930 fins a 1933; i Josep Vicent Lluesa Calvo, en 1963 i 1964.

En fi, són nous i poderosos arguments que justifiquen que el Cant de la Carxofa siga declarat, de manera col·lectiva, Bé d’Interés Cultural (BIC). Una petició ben fonamentada i legítima en la qual és evident que Catarroja jugarà un paper primordial.