Vaja uns dies que portem, amb una llei d'eutanàsia que ens deixa a tots els espanyols "als peus dels cavalls", amb una resolució de l'avortament en el parlament europeu que va contra allò que proclamaren els fundadors catòlics de la unió europea, amb uns indults que van contra el sentir de la majoria dels espanyols, amb un projecte de "llei trans" que arracona cada volta més a tots els qui no pensen o visquen com ells volen i ara, de postres, l'esborrany de la "llei de seguretat nacional" que tracta els espanyols com a idiotes.

I tot en un moment en què estem lluitant contra una pandèmia de d'ací t'agarre i a on el màxim esforç i idees deurien estar dirigides a eixir d'ella i a reactivar l'economia.

Però no; han aprofitat este fràgil moment per a ficar-nos de tot en les nostres vides, amb una falta de respecte i sensibilitat, ja que no ens donen oportunitats per a poder opinar.

I això és així perquè un vot no val igual en totes parts, ja que si així fóra, no estaríem en mans de les minories i dels catalans i bascs.

Crec que podria ser el moment de treballar en eixe canvi electoral que mereixem els espanyols, sense regla d'hont, sumant per igual el total de vots siga de la Comunitat que siga, per allò que "una persona, un vot", i que el vot tinga el mateix valor.

Mentrestant, en Madrid són menester més de 100.000 vots per a un escó, en Teruel poc més de 30.000, com en Sòria i Segòvia, per exemple, al contrari que en La Corunya, València, Astúries..., a on un escó ix molt car.

Espanya es mereix que no ens governen destrellatats, i sobre tot, i per damunt de tot, que no ens mentisquen, cosa que hui és el pa de cada dia, i sense que passe res, ja que ni la gent protesta ni els mitjans es fan resò.