El Dia Mundial de l’Agricultura coincideix enguany amb una fita important, la d’assolir, a finals d’este últim quadrimestre de l’any, un acord a escala estatal sobre el pla estratègic de la PAC per al període 2021-2027 que defense els interessos de l’agricultura de la Comunitat Valenciana.

Plantegem una nova màxima, que la PAC es traduïsca en: «Posar a l’Agricultura -i a les Persones Agricultores- en el Centre».

La política agrària comunitària ha de comptar amb la veu i amb la participació del sector per a trobar solucions a curt, mitjà i llarg termini per als reptes estructurals de l’activitat, que passen, principalment, pel relleu generacional, la rendibilitat de l’activitat i la desigualtat derivada d’uns acords comercials (UE-tercers països) que trenquen la baralla en perjudici de la producció valenciana.

El conjunt del sector primari és un servei essencial que no ha deixat de treballar per a abastir els mercats i garantir els aliments, frescos i de qualitat, a la taula fins i tot durant els moments més durs de la pandèmia.

L’activitat, convertida en salvavides de les exportacions i del PIB en un context crític, ha posat de manifest el caràcter estratègic del nostre sector primari i per damunt de tot de les persones que el fan possible.

Tot i ser innegable la seua aportació en termes econòmics i d’ocupació —4.700 milions d’euros i més de 113.000 llocs de treball— l’activitat agroalimentària és molt més. Es tracta de les arrels, la història, l’assentament de població, la tradició, la cultura, el valor afegit i vinculat al territori... Es tracta també de l’evolució, la modernització, la professionalització, la ciència aplicada, la digitalització, la millora continua en favor d’una activitat més sostenible i eficient.

L’agricultura i el conjunt d’agricultors, agricultores són valor i la sobirania alimentària un servei públic. Mereixen, més enllà del reconeixement, la defensa sòlida dels seus interessos i és per tots estos motius, què en un context delicat, hem de sumar esforços i repensar estratègies.

Des de la conselleria fem un exercici d’escolta activa en la gestió amb taules de treball per a abordar tasques importants com la dinamització de les estructures agràries i la reconversió citrícola, dos factors que tenen l’objectiu de fer-nos més competitius i rendibles. Hem posat ja en marxa el Servei de Promoció de la Dona Rural i estem a punt de presentar ja el II Pla de Producció Ecològica que, igual que el primer, naix de la participació plural que compta amb totes les veus del sector.

Més enllà de les polítiques públiques que podem acordar i fer a escala autonòmica, és evident que Europa juga un paper decisiu en la capacitat d’oferir oportunitats de present i futur a l’agricultura europea i particularment a la valenciana, que compta amb singularitats que li són pròpies.

Particularitats del nostre sector com el reconeixement de la pluriactivitat que ha de veure’s completat amb l’accés als drets històrics.

Particularitats de l’activitat en el nostre territori, com la compensació enfront de l’impacte dels efectes del canvi climàtic en una zona, la Mediterrània, assenyalada com a crítica per l’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts per al Canvi Climàtic (IPCC).

Les amenaces al nostre territori són múltiples i també impacten directament en l’agricultura pel perill de desertificació, de tensions hídriques, de fenòmens extrems,… i així com nosaltres, Europa ha de remar en favor d’una transició justa i social, alineada amb els principis mediambientals i dels fons de reconstrucció on l’agricultura valenciana siga una aliada necessària i col·laboradora.

La necessitat d’un acord estatal i comunitari passa per un disseny flexible que bonifique per primera vegada l’accent Mediterrani per a revertir una discriminació històrica que ara, més que mai, necessita el suport decidit davant les noves amenaces derivades de la pèrdua de biodiversitat, la lluita de les plagues importades, la competència deslleial i els fenòmens meteorològics cada volta més freqüents i virulents.

Un acord que per damunt de tot, siga verdaderament PAC i Pose a l’Agricultura en el Centre del debat, de l’agenda europea, del pressupost i del benefici de l’acció social i ambiental.