El jesuïta alcoià Vicent Arcaina ens va deixar un relat -encara inèdit però que aviat veurà la llum- sobre la pesta del 1647-1648, a València, i on s'inclouen, entre altres, textos referits a les missions que durant aquell temps epidèmic varen fer els seus germans de la casa professa del cap i casal, per tal de portar la paraula de Déu a diferents indrets de l'antic regne. Així, hi trobem un escrit del pare Joan Agustí de Palàcio, on es refereix la missió que portaren a cap a Castelló ell mateix i el germà Jaume Gil, els quals, per cert, varen viure durant aquells dies a l’»hermita de Nuestra Señora del Lledó, imagen aparecida y milagrosa, a donde se havía también retirado mucha gente de Valencia». El pare Palàcio, després de fer una succinta descripció de la vila de la Plana i de narrar algunes anècdotes destinades a destacar com havien contactat aquells jesuïtes amb la societat castellonenca i com havien tractat d'implantar determinades cerimònies devotes de moda en aquells moments, descriu amb prou de detall com va posar pau entre dues faccions -«parcialidades», diu l’autor- que es trobaven enfrontades per «unas muertes que havían sucedido en dicha villa». Per tal d’aconseguir-ho, va fer servir una acurada escenificació de gran dramatisme i efectivitat, pel que sembla: «Llevé conmigo una imagen de Christo crucificado y, sacándola en la ocasión, les rogué, por aquel Señor que havía dado por ellos la vida y rogado a su eterno padre perdonara a los que a él se la quitavan, enclavado en una cruz y coronado de espinas. Y Dios les movió de tal manera los coraçones, con su vista, que, derramando muchas lágrimas, se pidieron perdón unos a otros y se abraçaron con muestras de mucha benevolencia.» L’ús d'aquella imatge sembla que va obrar el miracle «de mucha edificación para toda la villa».

Però si aquesta reconciliació té una pàtina que recorda les accions de sant Vicent amb els bàndols valencians dels segle XV, de major barroquisme és la següent anècdota que refereix Palàcio i en la qual, a més de les passions humanes, trobem l'aparició de forces diabòliques de les quals tenim poca constància documental encara a les nostres terres. De fet, no hi ha massa dimonis per casa nostra, al llarg del barroc i no sabem fins a quin punt els valencians del moment mantenien tractes amb el maligne. Cosa que el pacte que ens descriu aquell jesuïta sí que ens constata, com veurem.