La mobilitat a les ciutats és un repte que hem d’encarar des de les administracions posant a les persones en el centre de les polítiques públiques. Els darrers anys hem sigut conscients més que mai que cal repensar les ciutats i les connexions comarcals de manera urgent, i que eixe canvi ha de tindre en compte els reptes que ens presenta d’adaptació al canvi climàtic, l’aposta per la salut pública i, també, l’objectiu de comptar amb xarxes suficients per impulsar una mobilitat igualitària entre totes les persones. Amb aquests tres eixos, hem de ser capaces de portar endavant mesures transformadores per canviar les regles del joc.

Ciutats com València han pres un paper capdavanter en aquesta transformació urbanística i social. La millora en la xarxa de carrils bici de la ciutat amb els anells ciclistes, les inversions en els carrils existents per adaptar-los als estàndards de seguretat i accessibilitat, i una aposta clara perquè les xarxes de mobilitat arriben a tots els barris, ens mostren una ciutat referent en polítiques de mobilitat urbana situada entre les ciutats de l’Estat amb major ús del vehicle no motoritzat i com a referent en polítiques urbanes valentes i responsables. La importància de l’accés a un transport net i de baix cost, com ho són la bicicleta o el patinet, afavoreix la nostra salut i l’entorn i, a més, redueix les desigualtats: la mobilitat com una solució, i no com un entrebanc més, per a les persones amb menors recursos.

Per assolir aquests objectius, és fonamental comptar amb xarxes de transport públic de qualitat al nivell de la resta de la Unió Europea, i en aquest sentit resulta fonamental la millora en les inversions dels trens de rodalies. Dels 3.400 milions d’euros pressupostats pel Govern de l’Estat entre 2010 i 2020 per a millorar la xarxa de rodalies, tan sols s’han executat 300.000 euros; la inversió per habitant en rodalies és de 0,015 euros (enfront dels 98 per als trens de llarg recorregut, com l’AVE); mentrestant, l’any 2019, vam patir 3.593 cancel·lacions de trens i quasi 11.400 retards, el que es tradueix en persones que arriben tard al treball, a estudiar o a fer-se càrrec de cures familiars ineludibles.

Farts de cancel·lacions i retards, cal que l’administració valenciana es faça càrrec dels serveis de rodalies amb transferència de les competències a la Generalitat, per poder ampliar la xarxa, la freqüència i fer una gestió més pròxima, que aposte també per la intermodalitat amb metro i autobusos.