Àgora

Manual de castellà

Francisco Hernández Dobón

Francisco Hernández Dobón

Després de la bona acollida dels nous criteris per al llenguatge administratiu en valencià, preparats pel govern PP-Vox, i gràcies a l’impuls del president de la Generalitat, el conseller d’Educació, senyor Rovira, ha lliurat al prestigiós catedràtic Dr. Pérez Saldaña, membre corresponent de la Real Academia Española, un repertori de criteris que farà servir l’Administració en els seus oficis en castellà que, pel que sembla, seran la majoria a partir d’ara. El trascendental esdeveniment de la presentació d’aquest Manual de castellà es realitzà al marc incomparable del pati del Palau de la Generalitat, on abans hi havia l’escultura d’Alfaro, amb una gran presència de mitjans de comunicació. En l’inici de l’acte, el conseller d’Educació declarà que la pretensió era acostar el castellà a la llengua que es parla al carrer, sense eixir-se del Diccionario de la Real Academia. «¡Ya está bien de salamanquizar!», ha exclamat amb vehemència el conseller que, segons va dir, «dessalamanquizando» l’espanyol vol defensar la identitat valenciana. Preguntat per les novetats d’aquest Manual, elaborat per una comissió d’especialistes (on no faltaren els filòlegs de la «tercera via» i els experts en tauromàquia, proposats pel conseller de Cultura), el senyor Rovira ha confirmat, que, entre altres innovacions, es contempla la caiguda de la «d» intervocàlica final: «A partir de ahora será posible escribir ‘aceptao’, ‘denegao’, ‘imputao’ y expresiones semejantes en documentos oficiales, igual que se dice en la calle». No menor importància té la relaxació en les formes de subjunctiu, ja acceptades per la Real Academia Española (com «haiga») o el substantiu «murciégalo» amb el qual es podrà designar el nostre «Rat Penat». A continuació, la portaveu del Consell, senyora Merino, ha afegit que, atesa la dificultat d’algunes persones per pronunciar la doble ela final o la lletra «g», està en estudi acceptar les formes «Consel», com ella mateixa diu habitualment, o «Cheneralita». «A mi, las consonantes fricativas me cuestan mucho», ha declarat la portaveu, que ha començat a rebre lliçons d’oratòria i prosòdia del seu antic company de partit, Toni Cantó. La que, sense dubte, és la revelació més important del nou «Manual de Castellano» se l’ha reservada el mateix president de la Generalitat (o Cheneralitat), Molt Honorable senyor Mazón, que ha afirmat, recordant la seua època de cantant melòdic, que a partir d’ara, l’administració valenciana incorporarà expressions habituals de les canços, preferiblement de les obres premiades als Grammy Latinos. Així, per exemple, s’acceptarà el verb «tirar» com a sinònim de «hacer». «Si Bad Banny dice: vamo’ a tirarno’ un selfie, no entiendo por qué los salamanquistas se niegan a admitir: vamo’ a tirarno’ un contencioso», declarà el presidente amb la seua contundència habitual. Com a símbol de la proximitat a la ciutadania que ha de guiar l’acció del govern, també s’acceptarà que excepcionalment s’usen «okay» o «fuck», que apareixen en el disc Motomami, va afirmar la portaveu, senyora Merino. Preguntat el conseller d’Educació sobre si s’havia acceptat la introducció de l’erra geminada final, el senyor Rovira, després de consultar el nou Manual, va dir que efectivament s’acceptava, però que no podia llegir la norma. En realitat va dir «No puedorrr», arreplegant els aplaudiments de l’ampla representació de membres del govern presents per la seua enginyosa resposta. Per últim, el president Mazón tornà a elogiar el Manual, que espera que siga modèlic per a altres comunitats autònomes. «Los presidentes de Andalucía y Murcia me han llamao ya para pedirnos el Manual». L’acte, que es realitzà amb gran cordialitat, finalitzà amb les fotografies habituals al Palau, on els filòlegs presents posaren amb el genoll a terra.