La «guitarra» és un instrument musical, generalment de sis cordes, que té una caixa de ressonància en forma de huit amb un forat circular en el centre de la tapa, i un mànec llarg dividit en dènou compartiments separats per unes barretes de metall o d'os, anomenades «trasts».

Este instrument, tan lligat a la nostra música popular, ens vingué de la mà dels àrabs, que al seu torn l'havien pres dels arameus, i estos dels grecs. El nom originari d'aquell instrument en grec es deia «kithára», que ha donat lloc per via directa al nom d'un altre instrument conegut com a «cítara», una espècie de lira amb una caixa de ressonància de fusta.

A partir del nom d'este popular instrument, s'ha generat l'expressió «xafar la guitarra», amb què es fa referència a l'actuació d'alguna persona que desbarata, sovint involuntàriament, els plans que tenia previstos algú altre.

Més informació...