La forma «armut» és una deformació popular de la paraula «almud», que prové de l'àrab «al-mudd». Designa una mesura de capacitat, generalment aplicada als grans, que tenia una variació important entre les regions. En l'antic Regne de València, l'armut equivalia aproximadament a un poc més de quatre litres; cada «armut» es dividia en quatre «quarterons» i huit «mesuretes»; al seu torn, l'armut era la quarta part d'una «barcella», i dotze barcelles constituïen un «cafís».

En el llenguatge popular, tot i que este antic sistema de mesures pràcticament ha desaparegut, es mantenen alguns modismes formats amb estes paraules, com per exemple «mig armut i quatre onces», amb què es retruca a algú, recorrent a la rima fàcil, que deixa en suspens la seua comunicació amb la paraula «entonces».

Més informació...