20 de enero de 2017
20.01.2017

Pedregada

20.01.2017 | 18:00

El sufix «-ada» és un dels més productius que tenim en valencià. Un dels valors que introduïx quan s'ajunta a una paraula és el d'aportar-li un matís quantificador. Una «gentada» és una gran quantitat de gent. Però, quan s'aplica específicament a fenòmens meteorològics, el sufix «-ada» introduïx a més un valor intensiu. Així, una «pedregada» és un derivat de «pedra» amb què es designa una precipitació en forma de pedra. La «pedra» en este sentit fa referència a les partícules compactes de gel que tenen un diàmetre superior a cinc mil·límetres;·si són més xicotetes, reben el nom de «granís» o «graníssol».

Traslladant l'impacte tremendament negatiu que té la pedra sobre els cultius agrícoles, s'ha generat la locució «fer més mal que una pedregada», que s'aplica sobretot a persones o accions que produïxen un mal irreparable.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información