20 de julio de 2017
20.07.2017

Suïcidi

20.07.2017 | 14:26

La paraula «suïcidi» és un préstec modern del francés, generat a partir de la forma «sui», genitiu del pronom reflexiu de tercera persona ('de si'), i de «-cide», forma sorgida de l'arrel «caedere» 'matar', seguint el model d'altres mots constituïts amb este mateix sufix, com ara «homicidi».
Des d'un punt de vista estricte, el «suïcidi» fa referència a un acte deliberat d'una persona de llevar-se la vida, tot i que en l'àmbit psicològic les temptatives frustrades d'acabar amb la pròpia vida sovint són qualificades també de «suïcidi».

S'ha creat un sentit figurat per a referir-se a qualsevol acció que pot posar fi a la l'activitat d'algú en un àmbit determinat: «Les seues declaracions han suposat el seu suïcidi polític».

Ortogràficament, cal remarcar que la dièresi sobre la «ï» indica que esta vocal forma hiat amb la vocal precedent; amb tot, es tracta d'una qüestió purament formal basada en la tradició gràfica: la pronunciació diftongada és plenament acceptable.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información