22 de diciembre de 2017
22.12.2017

Postveritat

22.12.2017 | 04:15

La paraula «postveritat» és una traducció literal de la forma anglesa «post-truth». Es tracta d'un concepte modern, gestat en 2010, que es difongué ràpidament a través dels mitjans de comunicació, fins al punt que el diccionari Oxford la declarà paraula de l'any en 2016, i gràcies a això adquirí un gran ressò internacional.

La «postveritat» és una descripció distorsionada de la realitat amb l'objectiu de modelar una opinió pública i influir així en les actituds socials, menyspreant les dades objectives i apel·lant als sentiments i creences personals. Però, més enllà d'estes estratègies comunicatives, pròpies del populisme i tan antigues com la mateixa política, la «postveritat» és el fet de percebre que la realitat divergix radicalment del que u creia a partir de la informació que se li havia transmés.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook