29 de enero de 2018
29.01.2018

Interviu

29.01.2018 | 18:16

La paraula «interviu» és un anglicisme que començà a utilitzar-se en valencià a començaments del segle XX. Amb este mot es feia referència a un nou gènere periodístic que consistia a interrogar un personatge per a difondre les seues opinions, idees o projectes en un mitjà de comunicació. Cal assenyalar que, si bé l'ús del gènere presenta vacil·lacions al llarg del temps, en valencià s'ha fixat definitivament com a masculí: «un interviu».

Com a curiositat, val la pena remarcar que el vocable anglés originari en realitat provenia del francés «entrevue», forma de participi del verb «entrevoir», tot i que en francés modernament també s'ha adoptat l'anglicisme «interview» en referència al gènere periodístic. Així i tot, en valencià —igual que en castellà— la paraula «interviu» ha experimentat un fort retrocés en l'ús a favor de «entrevista», que és la forma considerada principal en el «Diccionari normatiu valencià».

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información