07 de marzo de 2018
07.03.2018

Sororitat

07.03.2018 | 14:51

La «sororitat» és un terme format a partir del llatí «soror», que significa 'germana', i el sufix «-itat», que indica la qualitat d'alguna cosa. Però, en realitat, esta paraula no ens ha vingut directament del llatí, sinó que ens ha arribat a través de l'anglés «sorority», que ja apareix consignat des de 1530, referit inicialment a una comunitat de religioses i, posteriorment, a un grup de dones qualssevol unides amb un propòsit comú.

Modernament, seguint el model de «fraternitat» (derivada de «frater», 'germà'), la paraula «sororitat» ha passat a usar-se pels moviments feministes per a fer referència als vincles solidaris que s'establixen entre les dones basats en experiències compartides i interessos comuns, que sovint es traduïxen en un conjunt d'actuacions tendents a evitar qualsevol forma de discriminació sexual.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información