13 de septiembre de 2018
13.09.2018

Quiròfan

13.09.2018 | 15:46

La paraula «quiròfan» és un cultisme creat a finals del segle XIX a partir del prefix «quiro-», relacionada etimològicament amb «cirurgia», procedent del grec «kheír», «kheirós», que significa 'mà' (present també en altres vocables com «quiromància» o «quiromassatge»), i el sufix «-fan», també procedent del grec «phanós», que significa 'clar, evident' (present en paraules com «diàfan» o «piròfan»). Amb la combinació de les dos paraules es volia destacar la importància de les mans del cirurgià per a practicar operacions i la necessitat de comptar amb una sala annexa separada amb una làmina de vidre de la sala d'operacions que permetera que altres metges o estudiants pogueren presenciar l'operació amb fins didàctics.

La paraula «quiròfan» fou encunyada pel ginecòleg i cirurgià espanyol Andrés del Busto y López amb motiu de la inauguració a Espanya de la primera sala d'operacions adequadament condicionada en l'Hospital San Carlos de Madrid.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información