11 de octubre de 2018
11.10.2018

Hispanitat

12.10.2018 | 01:55

El terme «hispanitat» és de creació recent. Els primers textos on consta esta paraula són de la dècada dels trenta del segle passat, encara que el seu ús començà a generalitzar-se en els anys huitanta. Inicialment, amb este vocable es feia referència al conjunt de pobles que compartixen la llengua i la cultura espanyoles. Però, més enllà d'esta simple amalgama de parlants, la «hispanitat,» imitant la idea de la «francophonie» francesa, transcendix este caràcter merament descriptiu per a aspirar a ser també un sentiment d'unitat basat en la pertinença a una cultura. La Llei 18/1987, que instaura la festivitat del 12 d'octubre, establix explícitament la voluntat d'iniciar una projecció lingüística i cultural més enllà dels límits europeus.

La paraula «hispanitat» prové de l'adjectiu «hispà» combinat amb el sufix «-itat», que conferix una valor abstractiu de 'qualitat de'. «Hispà», per la seua banda, procedix del topònim «Hispània», que era denominació donada pels fenicis a la península Ibèrica.
Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook