13 de febrero de 2019
13.02.2019

Sentinel·la

13.02.2019 | 18:04

La paraula «sentinel·la» (que també presenta la variant «sentinella»), prové de l'italià «sentinella», formada a partir del verb «sentire», que igual que en valencià es referix sobretot a allò que es percep a través de l'orella'. Es tracta d'un vocable creat en l'àmbit militar per a referir-se al 'soldat armat que, situat en un punt estratègic, vigila per a evitar que es produïsca un atac sorpresa o per a impedir el pas a qualsevol persona no autoritzada.

La paraula «sentinel·la» també s'usa per a referir-se al 'servici de vigilància i defensa dut a terme per un soldat', però en este cas adopta el gènere femení: «fer la sentinel·la».

Modernament, este terme ha passat a usar-se també en l'àmbit mèdic, com a substantiu en aposició (amb un valor semblant al d'un adjectiu), en expressions com ara «gangli sentinel·la», perquè proporciona informació sobre l'estat de la resta de ganglis.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook