06 de marzo de 2019
06.03.2019
Levante-emv

Hotel

06.03.2019 | 14:58

La paraula «hotel» ens ha vingut modernament a través del francés «hôtel». L'accent circumflex sobre la vocal «o» de la forma francesa originària ja indica que s'ha produït l'elisió d'una consonant. En francés antic, efectivament, es deia «hostel», que provenia del llatí «hospitale», substantivació de l'adjectiu «hospitalis», que significava 'relatiu als hostes'. Un «hospitale» era, per tant, una casa que acollia hostes, sovint per motivacions caritatives. Este sentit, de fet, manté una relació amb «hospitalitat», 'acció d'allotjar un estrany'.

Però l'hotel en el sentit modern és una creació recent. Abans existien, naturalment, les cases d'hostes, i els albergs, i les fondes. Però els hotels suposen un refinament dels servicis que oferien aquells altres establiments. La primera definició que donaven els nostres diccionaris de la paraula «hotel» era precisament 'fonda de luxe'. En valencià fou Teodor Llorente el primer a utilitzar-la, quan, referint-se a l'hospital de Portaceli, escrivia l'any 1900 que «no sembla un hospici: té l'aspecte d'una bona casa de salut; les cambres pareixen d'hotel».

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información