07 de marzo de 2019
07.03.2019

Muller

07.03.2019 | 15:26

La paraula «muller» prové del llatí «muliere», que significava 'dona'. Este sentit, de referència genèrica a una 'persona de sexe femení, especialment quan ha arribat a una edat adulta', s'ha mantingut en algunes llengües llatines, com el castellà «mujer» o el portugués «mulher»; però en valencià la paraula «muller», igual que passa amb la forma italiana «moglie», el significat s'ha restringit a 'dona casada'. Així apareix usada ja en el «Llibre de la Cort del Justícia de València», de 1280, a on es parla de «Berenguera, muller d'en Pere d'Ossona».

Este mateix significat apareix patent en modismes i expressions populars, com ara «entre marit i muller no sigues manifasser», que s'usa per a aconsellar a algú que no es fique en els problemes conjugals. Esta prevenció també apareix reflectida en el refrany italià «tra moglie e marito non mettere il dito» ('entre muller i marit, no fiques el dit').

Cal remarcar també, en relació amb la paraula «muller», la modernitat del «Diccionari normatiu valencià», que a través d'un exemple introduïx la perspectiva no androcèntrica del matrimoni: «Consol vindrà amb la seua muller».

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información