17 de abril de 2019
17.04.2019

Senat

17.04.2019 | 16:00

La paraula «senat» prové del llatí «senatus», formada a partir de l'arrel del vocable «senex», que significa 'vell' (present també en paraules com «senil» o «sénior»), i el sufix «-atus», que ha donat lloc al nostre «-at», usat per a formar vocables que designen un conjunt d'elements de característiques similars (com «empresariat» o «proletariat»).

En l'antiga Roma, el «senat» era una assemblea de patricis que s'encarregava de ratificar les lleis aprovades pels comicis i assessorar els magistrats. Les assemblees d'ancians estan presents en moltes comunitats ètniques com a referents d'autoritat per a dirimir els conflictes que sorgixen entre els seus membres.

Modernament, en els sistemes parlamentaris bicamerals, el «senat» (també anomenat «cambra alta») és un òrgan legislatiu de representació territorial, generalment amb funcions subsidiàries respecte al «congrés» (o «cambra baixa»).

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información