La paraula «subliminar» (pronunciada «sub-li-mi-nar») està formada per la combinació de prefix «sub-», que significa 'situat per davall', i l'adjectiu «liminar», que, provinent del llatí «limen», significa 'llindar'. Tot i que els formants d'este compost provenen del llatí, en realitat a nosaltres ens vingué a través de l'anglés «subliminal», a on començà a usar-se a finals del segle XIX, en l'àmbit de la psicologia, per a fer referència als estímuls que, per la seua debilitat o brevetat, no són percebuts conscientment, però influïxen en la nostra conducta.

Com en tants altres casos, fou Joan Fuster un dels pioners a utilitzar la paraula «subliminar» en valencià: «Sovint no ens n'adonem tan sols: es tracta d'una impressió —com ara diuen— subliminar, instantània i inconscient», escrivia l'any 1964 en l'article dedicat a la paraula «rellotge» del seu «Diccionari per a ociosos». La paraula «subliminar», amb tot, no s'incorporaria als nostres diccionaris fins als anys huitanta.

Més informació...