La paraula «masquerada» (que també presenta la variant «mascarada») és un derivat de «màsquera» (o «màscara»), que prové de l'italià «maschera», i este, probablement, de l'àrab «máshara», amb què era conegut el 'joglar' o el 'bufó', personatges que actuaven disfressats per a provocar el riure fàcil.

Durant els segles XVI i XVII, la «masquerada» era un entreteniment molt general en tota Europa, que consistia en una representació al·legòrica, històrica o bufa, acompanyada de música, cant i dansa. Sovint tots els participants portaven màsqueres com a forma de divertiment: la disfressa en si, abans i ara, és ja un acte lúdic. Però, a més, aprofitava també per a preservar l'anonimat i facilitar així la desinhibició dels emmasquerats per a transgredir les normes socials.

D'aquelles festes cortesanes, la paraula «masquerada» ha mantingut en l'actualitat el significat de 'farsa', i es diu sobretot en referència a alguna acció que es fa amb voluntat enganyosa per a encobrir les verdaderes intencions que motiven la seua realització.

Més informació...