17 de julio de 2019
17.07.2019

Eutanàsia

17.07.2019 | 15:45

La paraula «eutanàsia» és el resultat de combinar el prefix grec «-eu», que significa 'bo, agradable', i el sufix «-tanàsia», forma sufixada derivada de la paraula grega «thánatos», que significa 'mort', amb l'afegiment del sufix «-ia», usat per a la formació de mots abstractes.

L'«eutanàsia», per tant, en un sentit estrictament etimològic, és 'bona mort', o potser en diríem millor 'mort dolça', si és que la «mort» pot ser «bona» o «dolça». La mort sempre és dolorosa, inclús quan es percep com un alliberament, si més no per a les persones que senten afecte pel difunt. Però, evidentment, el concepte actual de «eutanàsia», en la seua dimensió ètica, mèdica i legal, transcendix la suma dels significats parcials dels seus components. Per «eutanàsia» s'entén actualment el dret a decidir u mateix (o les persones més pròximes si l'afectat es troba en un estat d'inconsciència irrecuperable) l'aplicació dels mitjans adequats per a provocar la pròpia mort i evitar-ne així sofriments inútils, especialment quan es patix una malaltia en fase terminal.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información