19 de julio de 2019
19.07.2019

Albufera

19.07.2019 | 13:44

Una «albufera» és una llacuna litoral, separada de la mar per una estreta franja de terreny. Estos estanys d'aigua dolça o salabrosa al costat de la mar se solen formar per acumulació de sediments marins o fluvials en antigues badies. Per l'acció de les marees suaus, l'arena es va acumulant en una estreta llenca fins a constituir un espai aïllat, amb una flora aquàtica singular, a on molts peixos acudixen a desovar i una gran quantitat d'aus migratòries fan escala durant els seus viatges estacionals. És remarcable el reconeixement atorgat a estos ecosistemes des de ben antic. En el «Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València», que data de 1296, s'establia l'orde que «que d'ací a avant null hom no sia osat de caçar o pendre nenguna volateria o aviam en la Albufera per art o manera de encalç».

La paraula «albufera» prové de l'àrab «al-buhäira», que significa 'el llac', diminutiu de «bahr», que vol dir 'mar'. En certes àrees de les Balears també es diu «bufera», amb la supressió de l'article àrab al.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información