26 de julio de 2019
26.07.2019

Boda

26.07.2019 | 14:47

Amb la paraula «boda» es fa referència a una cerimònia en què se celebra la unió matrimonial de dos persones a través de determinats ritus o formalitats legals; per assimilació, també s'usa per a referir-se al convit que se sol fer després de la celebració per a festejar esta unió. La veu «boda» prové del llatí «vota», plural de «votum», que significava 'vot', i que s'usava per a expressar els vots o bons desitjos de felicitat que s'adreçaven als nóvios a l'iniciar-se les festes nupcials.

En valencià la paraula «boda» ja apareix documentada des del segle XIII. Entre els antics era molt habitual l'ús de la forma de plural «bodes»: «com la verge Maria anàs a les dites bodes», deia sant Vicent Ferrer en un dels seus sermons. I encara actualment la forma «bodes» és molt comuna en certs contextos. La versió valenciana de la Bíblia interconfessional, per exemple, al·ludix a les «bodes de Canà», en què Jesús feu el miracle de transformar l'aigua en vi. També és habitual la forma de plural en algunes expressions, com ara la «nit de bodes», en què tradicionalment es considerava que era el moment oportú de consumar el matrimoni.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información