04 de septiembre de 2019
04.09.2019

Refrany

04.09.2019 | 17:41

Un «refrany» és una dita popular d'origen anònim que conté algun tipus d'ensenyança, siga de caràcter moral, laboral o inclús filosòfic. Sovint es recorre a la rima com a recurs mnemotècnic per a facilitar-ne la transmissió: «En agost, figues i most», «Al setembre, qui tinga blat, que en sembre»...

La paraula «refrany» prové del llatí vulgar «refrang?re», derivat del llatí clàssic «refring?re», 'repetir', que modernament ha donat lloc a la paraula «refringir», usada en l'àmbit de la física amb el significat de 'refractar'. L'antic provençal feu servir la paraula «refranh» per a referir-se a la «tornada» (en castellà, «estribillo»); és a dir: els versets que es repetixen després de cada estrofa en certes composicions poètiques. Eixe era el significat que tenia antigament en valencià la paraula «refrany», sentit que encara manté el mot francés« refrain». I d'esta noció de repetició de versets es va gestar el sentit de dita proverbial que té el refrany actualment, perquè es repetia incansablement de pares a fills per a alliçonar-los quan se separaven de les pautes de comportament tradicionals que es consideraven correctes.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información