07 de octubre de 2019
07.10.2019

Prejutjar

07.10.2019 | 15:10

El verb «prejutjar» és un derivat de «jutjar», format amb l'anteposició del prefix «pre-», que expressa prioritat en el temps. Però «prejutjar» no és sols anticipar-se en el temps a l'hora d'emetre un juí. «Prejutjar» és, sobretot, fer valoracions d'algú o d'alguna cosa sense tindre'n un coneixement just i complet. És suposar per indicis superficials o basant-se en meres conjectures que algú deu haver fet alguna cosa perquè és d'una raça diferent de la nostra; perquè és home o perquè és dona; perquè va mal vestit, o brut, o porta els cabells rapats, o porta tatuatges...
En realitat, si «jutjar» significa valorar ponderadament les raons a favor o en contra d'alguna cosa amb la intenció d'administrar justícia, «prejutjar» és la negació de «jutjar»: és basar-se en els nostres valors socials, culturals i ideològics per a atribuir a algú la responsabilitat d'una acció.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información