18 de diciembre de 2019
18.12.2019

Tos

18.12.2019 | 15:12

La «tos »és un mecanisme fisiològic que consistix a expulsar sobtadament, de manera sorollosa, amb més o menys violència, l'aire dels pulmons. Es tracta d'un acte reflex que servix per a desprendre's de qualsevol element que obstruïsca la gola o les vies respiratòries. A vegades pot resultar molesta, sobretot quan és contínua, i per això des de ben antic s'han buscat remeis per a combatre-la. Pere Joan Porcar, en el seu dietari sobre les «Coses evengudes en la ciutat i regne de València», publicat en 1585, apuntava que «la llavor de papaver blanch [el cascall], cuyta ab regalísia y beguda ab sucre candi» era bona per a mitigar la tos.

Des de la consciència que la tos és consubstancial al gènere humà, s'ha creat l'expressió «més vell que la tos». Es tracta d'un recurs comparatiu per a indicar que alguna cosa que es presenta com a novetat en realitat és molt antiga. En llatí se'n deia «tussis», forma que probablement està relacionada amb l'arrel del verb «tundere», 'colpejar'. I és que la tos ressona en el cervell com un martell que colpeja una volta i una altra l'enclusa de l'orella.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook